Meer druk op bedrijven om duurzaamheid aan te tonen

Een nieuwe internationale enquête van DNV GL, internationaal dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement, toont de groeiende kloof tussen beginners en leiders bij het beheren van duurzame leveringsketens.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Rocky VIEr is onderzocht hoe bedrijven de ketenduurzaamheid benaderen en hoe volwassen ze in hun aanpak zijn. De helft heeft zichzelf op dit gebied als beginner beoordeeld.

Het onderzoek bij 1.400 professionals uit Europa, Azië en Amerika werd ondersteund door GFK Eurisko en Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), een organisatie zonder winstoogmerk die het wereldwijd grootste samenwerkingsplatform exploiteert om gegevens over verantwoord inkopen in toeleveringsketens te delen.

Gestructureerde benadering

Het onderzoek identificeert een aantal toonaangevende bedrijven, de leiders, die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen.

 • De leiders hebben door henzelf uitgevoerde initiatieven verlaten en dringen met hun acties door tot in alle lagen van hun waardeketens.
 • Ze zijn actiever dan gemiddelde ondernemingen en hun benadering is gestructureerder.

Sterkere merkreputatie

Leiders schakelen bijvoorbeeld veel vaker externe partijen in om de protocollen of erkende methoden van leveranciers te controleren en 30% onder hen biedt specifieke opleidingen aan leveranciers. Door duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben ze naar eigen zeggen:

 • hun merkreputatie versterkt (65%),
 • hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (58%) en
 • hun marktaandeel vergroot (32%).

Niet langer een vrijwillig initiatief

“Het opbouwen van duurzame toeleveringsketens is niet langer een vrijwillig initiatief op basis van ongestructureerde pogingen. Bedrijven die positieve effecten van hun acties hebben ondervonden, waren systematischer in hun aanpak", zegt  Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance.

"Degenen die dit probleem op strategische en holistische wijze benaderen, kunnen hun risico’s beter beheersen en daar de vruchten van plukken. Ze kunnen bovendien inspelen op de eisen die de wet, stakeholders en de rest van de wereld aan hen stellen.”

Duurzaamheid essentieel

Over het algemeen voelen bedrijven nu meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014 (86%, +6%).

 • Zesenzeventig procent zegt dat klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor duurzaam supply chain management.
 • Negen van de tien professionals zeggen dat duurzaamheid in de toeleveringsketen essentieel is wanneer ze zelf inkoopbeslissingen nemen.

Toch oefenen meerdere directe en indirecte stakeholders druk uit. Van ondernemingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze hun toeleveringsketen op alle niveaus proactief beheren op een wijze die aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen bijdraagt.

Audits bij leveranciers

Van de respondenten heeft 81% ten minste één actie ondernomen om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te verbeteren. Deze acties worden echter voornamelijk zelf uitgevoerd en blijven beperkt tot directe leveranciers. Verderop in de waardeketen worden minder acties ondernomen.

 • Er is door 39% van de bedrijven een directe audit bij enkele leveranciers uitgevoerd,
 • 36% heeft leveranciers gevraagd om informatie te verstrekken en
 • 32% heeft een dialoog gevoerd met leveranciers om de uitdagingen aan te gaan of heeft duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd.
 • Slechts 7% van de respondenten zegt alle lagen van hun toeleveringsketen te hebben bereikt.

Big data

“Het beheersen van risico’s in de hele toeleveringsketen kan een uitdaging zijn en vereist het verzamelen van prestatiegegevens van leveranciers om de zichtbaarheid verderop in de waardeketen efficiënt te vergroten."

"Wel kunnen bedrijven profiteren van de vooruitgang op het gebied van big data-analyse, platforms voor gegevensuitwisseling en blockchaintechnologie om op een gestructureerde en betrouwbare manier leveranciersprestaties te verzamelen en te meten”, zegt Luca Crisciotti.

Het onderzoek onthult dat de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen nog in een vroeg stadium verkeert, ondanks de kansen die door digitalisering worden geboden. Slechts 20% van de respondenten heeft informatie over hun toeleveringsketen gepubliceerd. Dat geldt ook voor de leiders.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Rocky VI

Delen via

Verwante artikelen

Herbekijk de Kwinta webinar over transparantie in de voedselketen

In een Kwinta webinar deelde Alexander Platteeuw (Certables en A+ Quality) zijn inzichten in de problematiek rond transparantie in de voedselketen en reikte hij mogelijke oplossingen aan.

Het sluipende gevaar van de complexiteit

In mijn ranglijst van meest doeltreffende manieren om een goed werkende Supply Chain te saboteren verdient complexiteit zeker een plaats in de top 3. De impact van complexiteit is moeilijk te meten en daarom vaak onderschat. Maar dat maakt complexiteit niet minder gevaarlijk, vindt Luc Baetens van Möbius.

"Nearshoring deels oorzaak Chinese groeivertraging"

De Chinese groeivertraging is voor een deel te wijten aan de versnelde opkomst van nearshoring in de supply chain. Dat schrijft professor David Simchi-Levi van de Massachusetts Institute of Technology.