Meer van hetzelfde?

Ronald Snee, een expert in Six Sigma, en Roger Hoerl, een professor in mathematics van Union College, leveren in hun artikel “Getting Better All the Time” een bijdrage aan de Future of Quality Study van de ASQ.

Ze stellen dat op vijf terreinen voortgang moet worden geboekt om de Century of Quality, zoals Juran dat noemt, te realiseren, inclusief het scheppen van nieuwe banen. Hier komen ze:

  1. We moeten holistische verbeterbenaderingen toepassen, die alle processen omvatten;
  2. We moeten de focus leggen op het identificeren en oplossen van – wat zij noemen- mission-critical problems;
  3. We moeten big data gebruiken om problemen op te lossen die voorheen onoplosbaar bleken;
  4. We moeten beter leren omgaan met menselijke variatie;
  5. We beter leren innovatie te gebruiken om banen te creëren.

Oorzaak-gevolgrelatie valide?

Ik vraag me af of de oorzaak-gevolgrelatie die wordt gesuggereerd door middel van de pijltjes in bovenstaande figuur valide is.  Ze refereren aan Deming, die een kettingreactie ziet die

  • begint bij  “quality improvement innovation”,
  • dan zorgt voor  “lower costs and higher productivity”,
  • een stijging veroorzaakt van het “market share”,
  • die op haar beurt leidt tot “staying in business and producing more jobs”.

Dat Deming dit zegt, is voor mij nog geen bewijs.

Niet nieuw

Drie van de voorstellen komen mij verder weinig vernieuwend over. Holistische verbeter-benaderingen, waarin alle processen worden meegenomen, kennen we al jaren. Het Excellence Model van EFQM en  het INK management model (of het Malcolm Baldrige Award model) doen niet anders.

Ook big data en het gebruik van innovatie voor de creatie van banen lijken mij geen baanbrekende ideeën voor de toekomst. De focus op (typically large, complex and unstructured) mission-critical problems leidt tot het voorstel meer gebruik te maken van “statistical engineering”.

Ik weet niet of dat nu de oplossing is, die bijdraagt tot de “century of quality”. Misschien in de Verenigde Staten en dan nog in de productiesector, al beweren de auteurs juist dat de vijf vereisten ook betrekking hebben op goedkopere en betere gezondheidszorg en onderwijs, betere overheidsdiensten en verbetering in non-profit organisaties.

Menselijke fouten

Nog meer moeite heb ik met het leren omgaan met “menselijke variatie”. De auteurs stellen dat recente wereldrampen duidelijk maken dat we, als een van de  belangrijkste indicatoren, meer aandacht moeten hebben voor menselijke fouten!!!

“Vliegtuigongelukken, treinontsporingen, explosies van chemische bedrijven en dergelijke blijven gebeuren, ook al weten we hoe we deze kunnen voorkomen”. En verder stellen Snee en Hoerl: “Ongelukkigerwijze doen verstandige mensen niet altijd wat ze weten dat ze zouden moeten doen”.

Als oplossing ter reductie van menselijke fouten, moeten we goed gebruik maken van checklists en lean management-technieken toepassen zoals Poka Yoke (het voorkomen van fouten) en visueel management. De focus ligt daarbij op fouten.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Kris KrugMeer “big data”, meer statistiek, meer preventie van fouten door gebruik van lean management technieken, meer  INK-model,...: zou dat de toekomst zijn? Ik denk dat we voor de toekomst van kwaliteitskunde ons meer moeten richten op disciplines als positieve psychologie, veranderkunde en gedragseconomie.

Ook een bijdrage uit de Future of Quality Study van ASQ lezen en bespreken in aanloop van het VCK congres over the Future of Quality op 29 oktober? Stel je kandidaat.

Delen via

Verwante artikelen

Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.

"Goed en slecht nieuws voor kwaliteitsmanagers"

"Ik denk dat er goed nieuws en slecht nieuws is voor de kwaliteitsmanagers", zegt Professor dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School, terugblikkend op het congres over de toekomst van kwaliteit.