Meerwaarde creëren dankzij Risk Based Certification

Risicogebaseerd certificeren vormt de speerpunt in de aanpak van certificatieorganisatie DNV GL, iets waarvan Umicore en AGC Glass de toegevoegde waarde hebben kunnen ervaren tijdens een audit.

Met de audit-methode van DNV GL breng je samen in kaart wat de belangrijkste risico’s en stakeholders zijn die je zakelijke doelen op lange termijn beïnvloeden. Zo krijg je beter inzicht in de prestaties van je managementsysteem.

Bovendien kan je deze aspecten voortdurend monitoren en verbeteren. Je haalt dus niet alleen toegevoegde waarde uit je audit, maar profiteert tegelijkertijd van de voordelen van Risk Based Certification.

Umicore Olen

Umicore Olen schakelde DNV GL onder meer in voor de transitie naar de nieuwe versie van de managementnormen ISO 9001 en ISO 14001. In de manier van auditeren van DNV GL zat de Risk Based Certification diep ingebakken. "Vaak was dat de eerste vraag: welke risico's zijn er?", zegt Griet Verheyen, QEHAS & Communications Manager bij Umicore. “Dat kon zowel slaan op veiligheidsrisico’s als op kwaliteitsrisico’s.”

Een voorbeeld: “Bij de audit kwamen onder meer risico’s tijdens projecten aan de oppervlakte. Nu beginnen we geen enkel nieuw project meer  zonder de risico’s in kaart te brengen. Niet dat alles per definitie op papier moet staan, maar we denken en overleggen er wel over”, zegt Verheyen.

“Op het einde evalueren we het project, wat we geleerd hebben en wat we de volgende keer beter kunnen. Dat is ook wat we verwachten van zo’n certificaat: dat we continu verbeteren en ons kwaliteitssysteem aantoonbaar maken.”

DNV GL’s aanpak volgens de Risk Based Certification™-methode biedt toegevoegde waarde, zoveel is duidelijk. Maar er is meer: “De audit door DNV GL betekende ook een meerwaarde doordat de auditors constructief werkten en niet de politieman kwamen spelen", zegt Verheyen.

De auditoren van DNV GL zijn dan ook opgeleid om zich tijdens audits te focussen op wat voor de organisatie belangrijk is en tegelijkertijd het systeem te toetsen aan de eisen van de norm.

De grootste uitdaging bij de overgang naar de nieuwe versie van de norm vormden de context- en de stakeholderanalyse, een tijdrovende klus omdat er onvoldoende richtlijnen en voorbeelden ter beschikking waren op het moment van de transitie: “De norm zegt wel wat je moet doen, maar niet hoe. Voor ons was het best moeilijk om te weten hoe ver we erin moesten gaan. Want we wilden het ook niet alleen voor de norm doen, maar er ook iets uit leren”, besluit Verheyen.

AGC

AGC werkt al 8 jaar samen met DNV GL voor de ISO 9001- en ISO 14001-certificatie. Alain Maillard, de Purchasing category manager WENA, beaamt dat de Risk Based Certification auditmethode de verwachtingen heeft ingelost. De audit hielp zijn organisatie de doelstellingen te realiseren, ook al was het geen makkelijke opdracht om de focus vast te leggen.

Maillard wil vooral iets kunnen opsteken uit de audits. En daar ligt een belangrijke rol weggelegd voor de input van de auditors: "We verwachten goede opmerkingen van de auditors zodat we de kwaliteit kunnen verbeteren".

Dat valt samen met wat DNV GL wil bereiken met haar aanpak: veel meer uit je audit halen dan enkel af te toetsen of je aan de norm voldoet en tegelijkertijd een duurzame bedrijfsvoering ontwikkelen, waarmee je inzicht krijgt om de meest kritische risico’s en ze beheerst via de managementsystemen die je inzet.

Feedback waarmee je aan de slag kunt

Na afloop van zo’n audit krijgen de bedrijven een erkend certificaat en een auditrapport die hun prestaties in kaart brengen. Ze krijgen duidelijke feedback per aandachtsgebied en tips om hun managementsysteem verder te optimaliseren. Tot slot zijn ze perfect voorbereid op de andere ISO-managementsystemen die de High Level Structure volgen.

Bekijk ook nog de getuigenissen van het Nederlandse Heerema Marine Contractors en A.Hak:

Meer informatie lees je op de website van DNV GL. Benieuwd hoe DNV GL je erbij kan helpen? Neem contact op met Arjen de Keizer van DNV GL - Business Assurance via +32 3 206 65 30.

Delen via

Verwante artikelen

Auditor Kwalificaties: BSI in gesprek met Tutor Delivery Manager, André Van Hecke

Auditor Kwalificaties zijn in feite een manier om aan te tonen dat je als auditor daadwerkelijk competent bent om audits uit te voeren. Dit betekent naast dat je de trainingen volgt, het ook van belang is, dat je middels een examen laat zien dat je het begrepen hebt en kunt toepassen. BSI stelt in dit interview met André Van Hecke enkele mogelijkheden voor rond kwalificatietrajecten, ontdek ze nu!
Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Oude ISO 9001:2008-certificaat vervalt binnenkort

Binnen een maand kan je je oude ISO 9001:2008-certificaat bij het oud papier gooien. Op 15 september 2018 loopt namelijk de transitieperiode af voor zowel de ISO 9001 als ISO 14001.