Met behulp van de PDCA-cirkel een noodplan opstellen

Omgaan met crisissituaties: makkelijker gezegd dan gedaan. Met deze 6 stappen kom je al een heel eind weg om een intern noodplan uit te bouwen voor je organisatie.

Veel organisaties hebben nog altijd geen intern noodplan. Dat komt omdat er vaak grote onduidelijkheid bestaat over wie welk initiatief moet nemen, bijvoorbeeld in bedrijvencomplexen waar verschillende organisaties huizen. 

Als ze dan toch een noodplan hebben, is dat plan onvoldoende uitgewerkt en/of amper gecommuniceerd aan wie er belang bij heeft. Bij noodsituaties kan dat zware gevolgen hebben.

Met behulp van de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) rol je een goed uitgewerkt, intern noodplan (NEN 8112:2017) uit in je organisatie.

STAP 1: Leg de scope vast

Maak duidelijke afspraken over wat al dan niet deel uitmaakt van de organisatie. In een luchthaven lijkt het aangewezen dat de uitbater het initiatief neemt als exploitant van de site. Hij beschikt bovendien over de middelen en kennis om optimale ondersteuning te bieden.

STAP 2: Breng de risico's in kaart

Een goede risicoanalyse start bij het kennen van de eigen risico’s en deze van alle belanghebbenden die in de scope zijn gedefinieerd. In deze fase is het van belang dat de resultaten uit de risicoanalyse door alle betrokkenen worden geaccepteerd en dat de resultaten worden vastgelegd. Zij vormen de input voor de volgende processtap: de beheersmaatregelen.

STAP 3: Bepaal de beheersmaatregelen

Deze maatregelen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Bouwkundig (B) bv. compartimentering;
  2. Installatietechnisch (I) bv. rook-/warmteafvoer;
  3. Organisatorisch (O) bv. de interne brandbestrijdingsploeg.

STAP 4: Ontwerp het interne noodplan

In deze processtap bepalen de verantwoordelijken na de gemaakte keuzes in beheersmaatregelen voor B, I en O uit stap 2, hoe de relevante scenario’s het interne nood- en interventieplan beheersen.

STAP 5: Implementeer het interne noodplan

In deze fase moet de organisatie vaststellen welke belanghebbenden ze moet informeren en wanneer ze het interne noodplan activeert. De belanghebbenden zijn alle (groepen) personen die invloed ondervinden van of kunnen uitoefenen op het bestaan ervan. Denk aan:

  • interne organisatie: organisaties binnen de scope;
  • externe belanghebbenden: leveranciers, contractors;
  • hulpdiensten: brandweer, medische discipline, politie,...

Het uitwerken van een degelijk communicatieplan is van cruciaal belang.

STAP 6: Borgen en evalueren

Het cyclische proces van evaluatie moet de organisatie bij voorkeur vastleggen in een beheersplan waarin alle facetten van borging en evaluatie zijn opgenomen:

  • actualiteit van de risicoanalyse evalueren;
  • de implementatie toetsen (oefeningen en werkpunten);
  • ontwikkelingen in verband met wettelijke regelingen;
  • evaluatie van alle interne en externe gebeurtenissen.

Interactief en praktijkgericht

De praktijk bewijst het: een doeltreffend intern nood- en interventieplan opzetten is zeker geen sinecure.

Sim DOOLAEGE is MSc Risk Management en behaalde o.a. de attesten preventieadviseur niveau 2 en veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. Vanuit een doorgedreven terreinervaring als leidinggevende binnen de hulpverlening en als ambtenaar noodplanning heeft hij diverse instellingen en organisaties ondersteund bij het opmaken en implementeren van nood- en rampenplannen.

Als preventieadviseur werkte hij binnen een multinational mee aan de nieuwe veiligheidsstandaarden voor zowel binnen- als buitenland. Daarnaast geeft hij als manager en coach bedrijven ondersteuning bij het optimaliseren van hun organisatie. Als echte people manager zorgt zijn grenzeloze gedrevenheid voor het verschil.

Foto beschikbaar via Creative commons by COMSEVENTHFLT

Delen via

Verwante artikelen

Evalueer en beheer je risico’s

Elke organisatie beheert – bewust of onbewust – risico’s, maar doet dat zelden systematisch. Met ISO/IEC 31010 en ISO 31000 breng je daar verandering in.

Risico's efficiënt beheersen

Hoe implementeer je risicogericht denken in het kwaliteitsbeleid en hoe verhoog je risicobewustzijn op de werkvloer?

Risico… Wat is dat nu eigenlijk?

Sinds de High Level Structure in de nieuwe versies van de ISO-normen, is risicomanagement een belangrijk topic geworden, maar wat beschouwen we nu als risico’s en hoe moeten we ermee omgaan?