Meten

Het VCK congres 2017 staat in het teken van "Is meten weten?". Via onderstaande interviews met de sprekers krijg je alvast een voorsmaakje van de congresdag.

Meten is niet het ultieme weten

Als toekomstige arbeidspsycholoog sprak het thema van het VCK congres - Is meten weten? - masterstudente Bedrijfspsychologie Lana Casier meteen aan. In universitaire opleidingen wordt vaak de focus gelegd op kwantitatieve dataverzameling als ultiem middel voor het verzamelen van informatie. Maar is meten wel werkelijk weten?

Zoeken naar een evenwicht tussen meten en mensen

Meten lijkt ver van ons bed. Toch hebben we er dagelijks mee te maken, ook al staan we er niet bij stil. Tijdens het VCK congres kreeg ik de gelegenheid om dieper in te gaan over “het meten” dankzij de verschillende sprekers die dit onderwerp aangekaart hadden.

Meer meten dan het topje van de ijsberg

Vroeger werd mij verteld dat als ik iets wou weten, ik dit het best kon meten. Meten gaf zekerheid. Maar is dit vandaag de dag nog steeds zo? Meer en meer raakte ik ervan overtuigd dat er nog heel wat andere manieren bestaan om tot kennis te komen.

De 3 meest inspirerende ideeën over meten is weten

Deze 3 ideeën hebben Jens Vandevelde, student van de Universiteit Gent, meest geïnspireerd tijdens het VCK congres over "Is meten weten?"

Verslag workshop "What does your face tell us?"

Pieter De Decker, student aan de Universiteit Gent, volgde tijdens het congres de workshop “What does your face tell us?” door Body Coach Sofie-Ann Bracke. Aan de hand van voorbeelden legde zij de verschillende persoonlijkheidskenmerken uit.

Pragmatisch kwaliteit meten

Na het alweer geslaagde kwaliteitscongres over meten en weten, is het altijd leuk om enkele gemaakte reflecties wat meer verf te geven. Want we kunnen pas dingen pragmatisch maken als we een zinvol beeld hebben van waar we mee bezig zijn. Met andere woorden: beseffen we wel hoe complex dit terrein is om het goed te doen?

Wat je over "Is meten weten?" denkt

Tijdens het VCK congres over "Is meten weten?" vuurden we verschillende stellingen af waarop je je mening kon geven. Hieronder vind je de resultaten terug die jij en je collega's hebben gegeven.

Alles wat je meet, moet meerwaarde hebben

Als je enkel meet zonder verbetermaatregelen door te voeren, dan kan je er beter mee stoppen. Maar als je op een correcte manier dingen meet met als doel om continu te verbeteren, dan wel, zegt Johan Vandeplas van DNV GL

Wat je leest in het dossier over is meten weten

Metingen zijn onontkoombaar in kwaliteitsmanagement, toch mogen ze geen doel op zich worden. Soms verliezen we uit het oog wat we meten en waarom.

Een getal is nooit een absoluut getal

Je kunt niet zonder meten als je kwaliteitsverbetering wil. Maar elke meting heeft een bepaalde meetonzekerheid. Dat moet je correct interpreteren, anders krijg je een eindproduct dat niet voldoet aan je normen, zegt Marc Van Ryckeghem, Business Manager van de SGS Group Benelux.