MVO, veel meer dan liefdadigheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen die de balans tussen People, Planet en Profit (de zogenaamde Triple P) vooropstelt en doorgaans tot verbeterde resultaten voor bedrijf en samenleving leidt

MVO is veel meer dan vrijblijvende maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid. Het gaat over het beleid en het handelen van de onderneming in al haar facetten.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven streven naar duurzame ontwikkeling die gestoeld is op de pijlers

  • economie,
  • maatschappij en
  • milieu.

Dit doen ze op een procesmatige manier en in nauwe samenwerking met hun stakeholders.

Een onderneming kan immers niet performant zijn op zowel economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van haar stakeholders en van de samenleving waarbinnen ze actief is niet kent.

Het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is

  1. zoveel mogelijk gedeelde waarde creëren voor eigenaars of aandeelhouders en voor andere stakeholders en de samenleving als geheel en
  2. mogelijke negatieve effecten van je werking opsporen, voorkomen en verminderen.

Vrijwillig karakter

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een vrijwillig karakter, waarom zou je je er als onderneming dan voor inspannen?

- MVO kan een waardevol instrument zijn voor bedrijfsbeheer op het vlak van innovatie en groei, personeelsmotivatie, risicobeheer, operationeel management en klantenwerving.

- Bedrijven en consumenten verwachten steeds vaker dat de producten die ze aankopen in faire omstandigheden geproduceerd worden en het milieu respecteren. Enkel voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat dus niet meer. Ze vragen initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving.

- Als KMO geniet je van een belangrijk schaalvoordeel bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doordat je organisatie sterk is ingebed in de lokale gemeenschap, kan je doorgaans gemakkelijker persoonlijke relaties onderhouden met de stakeholders. Daardoor valt de persoonlijke verantwoordelijkheid samen met de formele verantwoordelijkheid en zijn economische relaties tegelijkertijd menselijke relaties. Hierop kan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap naadloos aansluiten.

ISO 26000

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

De naleving van deze richtlijnen is vrijwillig, maar de in september 2010 gepubliceerde internationale richtlijn ISO 26000 geeft handvaten om het duurzaam ondernemen in je organisatie te verankeren.

Allanta organiseert graag een basisopleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – ISO 26000 voor jouw organisatie. Tijdens deze driedaagse opleiding worden de basisprincipes van duurzaam ondernemen op een praktische & pragmatische manier toegelicht, op basis van de 7 kernthema’s van ISO 26000.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Bilobicles Bag

Delen via

Verwante artikelen

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.

"Definieer minimumcriteria op gebied van kwaliteit"

Bart Waterschoot van Ontex licht in de Kwinta sessie van juni de internationale aanpak van Ontex toe. De kwaliteitsmanagers van de 17 plants, verspreid over Europa en daarbuiten, vallen er onder de group, wat een meer kwaliteitsgedreven beleid garandeert.

Kwaliteit als tool om maatschappelijk verantwoord te ondernemen

De PDCA-cirkel vormt bij warenhuisketen Carrefour de kern van een hele evolutie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.