Nog geen groen licht voor nieuwe ISO 45001

De voorlopige DIS-versie van de nieuwe standaard ISO 45001, die de OHSAS 18001 rond veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is afgekeurd.

Van de nationale ledenorganisaties van de International Organization for Standardization stemde 71% voor de DIS (Draft International Standard), 28% tegen en 1% onthield zich, schrijft IOSH Magazine.

Ook het Belgisch spiegelcomité PC283 heeft besloten "disagreement, with comments" te stemmen. Om een DIS goed te keuren moet twee derde voor stemmen én minder dan een kwart tegen. Dat laatste is hier niet het geval.

Verder verloop

Begin juni komt het project comité ISO/PC 283 samen om zich over de meer dan 3.000 reacties op het ontwerp te buigen. Dan volgt volgens LRQA ook een beslissing over het verder verloop.

Een van de mogelijke pistes is de publicatie van een tweede, herziene kladversie (DIS2) op basis van de reacties van de ledenorganisaties. Dat zou de publicatie van de norm van eind 2016 verschuiven naar voorjaar 2017.

UPDATE december 2016: De publicatie is gepland voor eind 2017

Delen via

Verwante artikelen

DNV GL reikt eerste ISO 45001-certificaat uit aan Lidl Nederland

Op 17 april 2018, nauwelijks meer dan een maand na de publicatie van de nieuwe norm, reikt DNV GL het eerste ISO 45001-certificaat uit tijdens het NEN Congres 'De impact van de nieuwe ISO 45001'. Veiligheid en gezondheid staan centraal. Lidl Nederland maakt er werk van en wordt beloond!  

Tijdlijn: van een ramp tot de publicatie van de nieuwe ISO 45001

7.700 mensen. Zoveel werknemers komen dagelijks om het leven bij fatale ongevallen op het werk of werkgerelateerde ziektes. Met de ISO 45001 hoopt de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) daar verandering in te brengen.

ISO 45001 goedgekeurd

De final draft van de ISO 45001 is goedgekeurd met 93% van de stemmen. Dat maakte de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) bekend. Niets staat de publicatie ervan in maart 2018 nog in de weg.