Norm voor ecodesign mechanische producten in de maak

De Europese normalisatiecommissie CEN/TC 406 heeft het projectcomité 'Mechanical products - Ecodesign Methodology' opgericht. In België coördineert Sirris-Agoria dit normalisatiewerk, als sectoroperator aangesteld door het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN).

De technische commissie zal een methodologie voor het ecodesign van mechanische producten uitwerken, op maat van kmo's. Producenten krijgen dikwijls vragen van klanten over de milieu-impact van hun mechanische producten. Daarnaast moeten ze aan de Europese richtlijnen en nationale of gewestelijke wettelijke vereisten voldoen. Hoewel er al een aantal normalisatie-initiatieven lopen, zijn die vaak te complex en te duur voor kmo's om ze praktisch te implementeren.

De Franse onderzoeksgroep Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques) ontwikkelde een handige tool die kmo's in staat stelt milieu-aspecten te integreren in het ontwerp van hun producten. In samenwerking met Franse kmo's heeft dit geleid tot een Franse norm die het uitgangspunt zal vormen voor de geplande Europese norm. Die zal ook rekening houden met de richtlijnen van ISO/TR 14062: 2002 'Environmental Management - Integrating environmental aspects into product design and development. '

De nieuwe normalisatiecommissie is in opstart. Via de website van Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, kan je je inschrijven om de werkzaamheden op te volgen of eraan deel te nemen.

Meer informatie via www.sirris.be of bij Jo Boullart (Sirris), tel. +32 2 706 81 57, of Dirk De Moor (Agoria), tel. +32 2 706 79 84

Delen via

Verwante artikelen

Negen vragen over ISO en de nieuwe ISO 9001

Enkel voor leden
Wat is ISO? Wat is een norm of standaard? Wat is een managementnorm? Dragen normen bij tot innovatie? Wie bereidt de nieuwe kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 voor? ...?

Turkije wil groeien via kwaliteit

Tegen 2023 tot de 10 grootste economieën ter wereld behoren. Dat is de ambitie van Turkije. Om de export verder aan te wakkeren wordt kwaliteit steeds belangijker, dus ook standaardisatie.

ISO 19011: risicobeheersing als basis voor audits

De nieuwe ISO 19011-richtlijn is niet enkel meer van toepassing op het auditeren van kwaliteits- en milieumanagementsystemen (ISO 9001 en ISO 14001), maar op het auditeren van alle types managementsystemen. Dat zou het uitvoeren van geïntegreerde audits moeten vergemakkelijken.