Normalisatie

Negen vragen over ISO en de nieuwe ISO 9001

Enkel voor leden
Wat is ISO? Wat is een norm of standaard? Wat is een managementnorm? Dragen normen bij tot innovatie? Wie bereidt de nieuwe kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001 voor? ...?

Turkije wil groeien via kwaliteit

Tegen 2023 tot de 10 grootste economieën ter wereld behoren. Dat is de ambitie van Turkije. Om de export verder aan te wakkeren wordt kwaliteit steeds belangijker, dus ook standaardisatie.

ISO 19011: risicobeheersing als basis voor audits

De nieuwe ISO 19011-richtlijn is niet enkel meer van toepassing op het auditeren van kwaliteits- en milieumanagementsystemen (ISO 9001 en ISO 14001), maar op het auditeren van alle types managementsystemen. Dat zou het uitvoeren van geïntegreerde audits moeten vergemakkelijken.

De standaarden van de toekomst

Welke verschuivingen en trends manifesteren zich in het standaardisatielandschap? Welke standaarden of richtlijnen winnen de komende tijd aan belang? En houdt de moeder aller kwaliteitsnormen ISO 9001 stand?

Niet de cijfers, maar het individu centraal stellen

Als organisaties willen overleven, hebben ze meer vrijheidsgraden nodig naarmate ze in een meer complexe omgeving terechtkomen. Toch zie je vandaag vaak het omgekeerde gebeuren: de hang naar controle overheerst. Velen voelen zich slaaf van een systeem, terwijl het hen net zou moeten ondersteunen. Vanwaar deze aberratie en hoe het tij keren?

Vijand of bondgenoot?

Zetten normalisatie en certificatie een rem op het creatieve en innovatieve vermogen van een organisatie of zijn ze er net een stimulans voor? Een opinie aan de hand van zes stellingen.

Norm voor ecodesign mechanische producten in de maak

De Europese normalisatiecommissie CEN/TC 406 heeft het projectcomité 'Mechanical products - Ecodesign Methodology' opgericht. In België coördineert Sirris-Agoria dit normalisatiewerk, als sectoroperator aangesteld door het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN).