Normen om energie-efficiëntie te auditen

De Europese richtlijn over energie-efficiëntie (ESOS) verplicht grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan €50 miljoen om tegen 5 december 2015 een energieaudit te ondergaan.

Foto beschikbaar via Creative Commons by  U.S. Army Corps of Engineers Europe District Ook kmo's blijven niet buiten schot, want de Europese lidstaten moeten programma's ontwikkelen om kmo's te stimuleren de audit uit te voeren.

Doel van de richtlijn is de Europese energieconsumptie efficiënter te maken. Alles samen heeft de verplichting een impact op zo'n 50.000 bedrijven.

Verschillende frameworks bieden houvast om te voldoen aan de verplichtingen uit de Europese richtlijn.

EN 16247

De Europese norm EN 16247 bundelt kwaliteitseisen om dergelijke audits, die om de 4 jaar moeten plaatsvinden, goed uit te voeren. Deze norm bestaat uit 5 delen:

  1.  Algemene eisen en methodologie
  2. Gebouwen
  3. Processen
  4. Transport
  5. Competentie van auditoren

ISO 50001 en ISO 14001

Bedrijven die de energiemanagementsysteem ISO 50001 en/of de milieunorm ISO 14001 geïmplementeerd hebben, voldoen onder bepaalde voorwaarden aan de criteria uit de Europese richtlijn.

"De richtlijn schrijft voor dat een bedrijf, dat een energie- of milieumanagementsysteem geïmplementeerd heeft, gecertificeerd is door een onafhankelijke instelling dat beantwoordt aan de eisen van Europese of internationale standaarden en een energieaudit bevat, voldoet aan de richtlijn, en niet nog eens een aparte energieaudit moet ondergaan", legt CEN-CENELEC uit.

EMAS

EMAS is het Europees Milieumanagement- en Audit Schema dat identieke eisen bevat als de ISO 14001. Het grootste verschil is dat EMAS vereist dat organisaties extern informatie verstrekken over de milieuprestaties.

In deze pdf legt de Europese Commissie uit hoe EMAS en de ISO 50001 in elkaar passen.

Delen via

Verwante artikelen

Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Infografiek: nieuwe ISO 50001 gepubliceerd

De nieuwe ISO 50001:2018 is zopas gepubliceerd, een norm die een systematische aanpak aanreikt om het energieverbruik en CO2-uitstoot continu te verminderen.

Havenbedrijf Antwerpen bekroond voor duurzaam energiebeleid

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. Duurzaam energiebeleid maakt daar deel van uit en binnen dat kader ontving het Havenbedrijf voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat.