Ook België geeft fiat voor nieuw ontwerp ISO 45001

De DIS2, het tweede ontwerp van de nieuwe ISO 45001, heeft groen licht gekregen. Daarmee is de publicatie van de internationale managementstandaard over veiligheid en welzijn op het werk, die de OHSAS 18001 vervangt, een stap dichterbij.

Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de nationale ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen. 88% keurde in de tweede stemronde het ontwerp goed, 11% stemde er nog tegen, schrijft Health & Safety at work.

Belgische goedkeuring

De eerste ontwerpversie werd begin 2016 nog weggestemd door de nationale ledenorganisaties, ook het Belgisch NBN-spiegelcomité PC283 besloot toen "disagreement, with comments" te stemmen. Dit keer stemde België wél voor, bevestigt Ellen Bartholomeeusen van NBN.

Publicatiedatum

Van 18 tot 23 september buigt het project comité ISO/PC 283 zich over de verdere gang van zaken. Sommigen geven aan dat de publicatie ervan vanaf november 2017 tot de mogelijkheden behoort indien de FDIS-fase wordt overgeslagen, maar op de site van ISO prijkt nog februari 2018 als verwachte publicatiedatum.

Delen via

Verwante artikelen

DNV GL reikt eerste ISO 45001-certificaat uit aan Lidl Nederland

Op 17 april 2018, nauwelijks meer dan een maand na de publicatie van de nieuwe norm, reikt DNV GL het eerste ISO 45001-certificaat uit tijdens het NEN Congres 'De impact van de nieuwe ISO 45001'. Veiligheid en gezondheid staan centraal. Lidl Nederland maakt er werk van en wordt beloond!  

Tijdlijn: van een ramp tot de publicatie van de nieuwe ISO 45001

7.700 mensen. Zoveel werknemers komen dagelijks om het leven bij fatale ongevallen op het werk of werkgerelateerde ziektes. Met de ISO 45001 hoopt de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) daar verandering in te brengen.

ISO 45001 goedgekeurd

De final draft van de ISO 45001 is goedgekeurd met 93% van de stemmen. Dat maakte de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) bekend. Niets staat de publicatie ervan in maart 2018 nog in de weg.