Over de valkuil van het meten

Camille Bonduelle, masterstudente Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid aan de UGent, hoorde veel boeiende ideeën tijdens het VCK congres. Alle sprekers hadden een verschillende visie op het thema  en juist dit maakte het congres zo interessant.  Dit is een overzicht van een paar inspirerende ideeën die ik heb ik bijgehouden na het congres.

Workshop “What does your face tell us?”- Sofie-Ann Bracke

Ten eerste was ik prettig verrast door het onderzoek van Sofie-Ann Bracke “What does your face tell us?”. Aangezien het thema nogal verschillend was van de andere workshops, was ik zeer benieuwd naar de inhoud van de sessie. Sommige hebben misschien al gehoord van ‘fight’, ‘flight’ en ‘freeze’-reacties (vechten, vluchten en bevriezen).  Dit zijn types verdedigingsmechanismen die optreden bij mensen wanneer er een gevaar dreigt. 

In stresssituaties vertonen mensen een vlucht, vecht of bevriesreactie of een combinatie van één of meer van deze reacties. Volgens het onderzoek van Sofie-Ann Bracke is het type stressreactie die iemand vertoont verbonden met kleine bewegingen die zich voordoen in het gezicht van de persoon. Iedere individu heeft een persoonlijk non verbaal repertoire (PNR) en dit zou correleren met zowel stressmechanismen als met de persoonlijkheidskenmerken van een persoon.

Door het analyseren van de microbewegingen in het gezicht van een persoon kunnen we bijgevolg afleiden welk type(s) stressmechanisme(n) de persoon hanteert. Met gezichtsbewegingen verstaan we bijvoorbeeld het regelmatig optrekken van de wenkbrauwen of het samentrekken van het onderste ooglid.  Deze workshop heeft me geïnspireerd omdat het  een verrassend onderzoek is met een praktische insteek: tijdens de sessie kregen we video’s te zien van beroemdheden zoals Meryl Streep en Donald Trump die we moesten analyseren.

Na de workshop waren we klaar om ook de mensen in onze persoonlijke omgeving te analyseren. De dagen na de workshop betrapte ik mezelf dan ook erop dat ik meer lette op de gezichtsbewegingen van mijn vrienden dan de inhoud van hun gesprekken.

Quality by Quantity: Absurdism in the 21st century – Willy Vandenbrande en Qualtity Measurement in labor relations – Antoon Vandevelde

Wat me in deze lezingen het meest geïnspireerd heeft is de valkuil van het meten. Antoon Vandevelde bracht deze topic als eerste aan met de quote die veel gebruikt werd tijdens het congres: ‘Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.’ Mensen willen steeds kennis vergaren door de zaken te gaan meten maar men houdt geen rekening dat meten de realiteit kan veranderen.

Mensen gaan vaak hun gedrag veranderen als ze ervan bewust zijn dat ze gemeten worden. Daarbij komt ook dat mensen niet altijd hun voorkeuren en motivaties gaan onthullen tijdens beoordelingen omdat ze zich bijvoorbeeld schamen.  Het feit dat meten een valkuil kan zijn illustreert Antoon Vandevelde met de bevinding dat het beter werkt dat een werkgever al zijn werknemers beloont in plaats van enkel de werknemers een bonus te geven die hoge prestaties (hoge metingen) behalen.

Willy Vandenbrande voegt hieraan toe dat we in deze tijden altijd maar meer zaken willen meten, we focussen altijd maar op kwantiteiten in plaats van kwaliteiten. We leven nu in de ‘Antropocine Age’: een periode die zich concentreert op mensen. We willen dat mensen zich zo goed mogelijk voelen, maar dit gaat vaak ten koste van onze omgeving. Als we willen overgaan naar ‘the age of quality’ dan moeten we ons focussen op alles rond ons, niet alleen de mens maar ook de planten, dieren,..

Workshop “Meten & analyseren in functie van risicobeheersing” Bob Van Doorsselaere, Marc Van Ryckeghem en Johan Pype – SGS

In deze workshop werd een blik geworpen op de werkwijze van SGS - een bedrijf dat zich inzet voor inspectie, controle, analyse en certificering van goederen en diensten. En dit allemaal met oog op integriteit en kwaliteit. Wat me het meest is bijgebleven uit deze sessie is de complexiteit van de analyse van producten, het is namelijk niet zo vanzelfsprekend om een ongewenste component te vinden tussen gewenste componenten in een product.

Om dit te illustreren gebruikten de sprekers de metafoor van een ballenbad: Stel dat je de taak krijgt om in een ballenbad met 3 miljoen rode balletjes, het ene felrode balletje te vinden. Je gaat de uitdaging aan maar je vindt het felrode balletje niet. Je opdrachtgever geeft je nog een kans maar deze keer zijn alle balletjes ondergedompeld in zwarte olie. Ook dit keer doe je je uiterste best maar je vindt het felrode balletje niet. In het eerste scenario van het verhaal is het duidelijk dat er een ongewenste component is maar meestal is het tweede verhaal aan de orde. Men weet niet of er een ongewenste component is en het zoeken naar deze componenten wordt bemoeilijkt door factoren zoals vuiligheid en vetresten (zwarte olie).

Daarbij komt nog dat er een niet te verwaarlozen meetonzekerheid is.  De sprekers hebben dit onder andere verduidelijkt met de analyse van een aar. Als men de top van de aar gaat analyseren, zal  men ongeveer 13,8% proteïnen vinden; wanneer men de onderkant van de aar onder de loep neemt, vindt men een percentage van 15,5% proteïnen. Het is dus belangrijk  om bewust te zijn van deze verschillen en een foutmarge te voorzien.

Camille Bonduelle – 2e master Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid UGent

Je vindt de presentaties terug op Kwinta Knowledge: meld je aan met je persoonlijke gegevens en klik in de navigatie op "VCK activiteit" en vervolgens op "Congres".

Delen via

Verwante artikelen

Cijfers

Willy Vandenbrande geeft in deze column een kritische blik op hoe er vandaag omgegaan wordt met het meten en weergeven van cijfers die ons allen in de ban houden.

Voedselveiligheid en digitale zekerheid: een combinatie die in de smaak valt?

Naar onderzoek blijft de consument harder inzitten met voedselveiligheid (55%) dan met gezondheid (53%) een belangrijke factor is geloofwaardigheid, maar hoe kunnen digitale oplossingen hierin een rol spelen?

Vooruitgang

In deze column werpt Willy Vandenbrande van QS Consult een kritische blik op hoe de wereld er vandaag op vooruitgaat. Maar wordt de ene oplossing niet vervangen door een nieuw probleem?