PDCA

De hartslag is de moeder van de PDSA-cirkel

Een managementsysteem dat door de hele organisatie wordt gedragen en gebruikt? Dat bereik je door het creëren en onderhouden van een organisatie-hartslag. Aan de hand van periodiek ingerichte managementcycli worden strategische doelstellingen en operationele prestaties met elkaar in lijn gebracht en gehouden.

Het ABC van kwaliteit in 26 delen: de letter D

In mijn Six Sigma Black Belt cursus staat een lijstje met een zevental zogenaamd wereldberoemde kwaliteitsgoeroes. Maar als ik mijn cursisten vraag welke namen een belletje doen rinkelen dan valt het al heel erg mee als ze er twee of drie van kennen. Ook in de kwaliteit is men vooral in de eigen kleine wereld wereldberoemd.

Geen PDCA, maar wat dan?

In een aantal eerdere blogs heb ik aangegeven wat de problemen kunnen zijn met de PDCA-cyclus in snel veranderende omgevingen. Plannen pinnen ons te veel vast, de cyclus is te traag, de waarde van meten wordt overschat en de personele factor (hoe krijgen we medewerkers in beweging voor verbetering?) wordt onderschat. Mooi, maar wat dan wel?

Kwaliteit is zoveel meer dan enkel indicatoren verzamelen

Het rapport over de kwaliteit in Vlaamse Woonzorgcentra (WZC) geeft een resultaat dat noch als goed, noch als slecht kan worden beoordeeld. Het betreft immers een nulmeting. Bovendien is kwaliteit zo veel meer dan enkele indicatoren verzamelen, die nu trouwens nog een onvolledig beeld geven.

Waarom we nog niets weten, als we meten

In ons onderzoek naar problemen met de PDCA-cyclus zijn we aanbeland bij de “check”-fase. Daarbij gaat het om het meten in hoeverre we erin geslaagd zijn de gestelde doelen (plan) ook daadwerkelijk uit te voeren (do).

Grondige analyse blijft basis kwaliteitszorg

"Wij willen starten met een nieuwe QA-afdeling. Voor de controle willen we DMAIC als basis nemen, voor process improvement PDCA. Is dat een goed aanpak?" Deze, en meer vragen, beantwoordde Nelly Flebus tijdens een chatsessie over het coachingstraject PDCA.

Kunnen we nog wel doen wat we willen?

In sommige gevallen en in sommige contexten/culturen zou de PDCA-cyclus wel eens minder toepasbaar kunnen zijn dan we denken. In mijn vorige blog stelde ik me de vraag of in deze turbulente tijden stap 1 van de verbetercirkel ("Plan", plannen maken) nog wel zin heeft.

Verslag chatsessie PDCA

Als opwarming voor het coachingstraject over PDCA beantwoordde coach Nelly Flebus tijdens een chatsessie allerlei vragen over PDCA, gaande van hoeveel het moet kosten als je ermee aan de slag wil bij een kleine kmo, tot de mate van evenwaardigheid tussen de 4 letters waaruit PDCA bestaat. Herlees de volledige chatsessie!

Valkuilen bij de PDCA-cirkel

Bepaal vooraf het gewenste resultaat van je verbeterproject. Dat zegt Nelly Flebus, coach van het traject over de PDCA-verbetercirkel.

PDCA? No thanks!

Twee decennia les geven over kwaliteitzorg in bacheloropleidingen en een vaste waarde uit kwaliteitszorg durven verketteren? Ja, ik durf. Alles kan (altijd) beter en in plaats van de zoveelste nieuwe invulling of uitleg te geven aan de Shewart of Deming cirkel gooi ik hier graag mijn alternatieve kapstok voor de filosofie in het dossier.