PDCA

Heeft plannen maken nog zin?

Wanneer deze blog gepubliceerd wordt, zal het eind februari zijn. Dan zijn er twee maanden voorbij sinds massa’s mensen goede voornemens met zichzelf en anderen hebben afgesproken.

PDCA en groeien via een ambitiemodel

Enkel voor leden
Het concept van Plan-Do-Check-Act kennen we al lang.  We weten dat we dit op diverse niveaus kunnen toepassen.  Van top-level strategische processen zoals productportfoliobeheer tot systemen dicht bij de werkvloer, zoals de wekelijkse productieplanning.  In deze bijdrage kijk ik even naar het hoogste niveau: de volledige organisatie, en de modellen die een organisatie-breed venster willen bieden op de voornaamste kritische succes factoren voor een generiek bedrijf. 

PDCA is maar een projectmanagement tool

De PDCA-cirkel is niet meer dan een tool, en dat is jammer, want het verzwakt bij veel gebruikers de alertheid op de tool zelf, niemand stelt PDCA nog in vraag.

"PDCA niet altijd even evident"

De PDCA-verbetercyclus is een van de fundamenten voor kwaliteitsverbetering, maar botst ook op grote weerstand, vandaar dat de afkorting van PDCA wel eens voluit als  "Please Don't Change Anything" wordt uitgeschreven.

DMAIC: de strenge zus van PDCA

Enkel voor leden
De laatste decennia van vorige eeuw gebruikte Volvo Cars Gent volop PDCA. Dat gebeurde onder meer in het kader van de TPM-werking (Total Productive Maintenance), waarin Volvo expert was.

Japanners leren verbeteren tot op het bot

Enkel voor leden
Daikin Europe in Oostende rolt de verbeterbal omhoog door zich een weg te banen doorheen de criteria van de twintig sleutels van Kobayashi: een gestructureerd, gebalanceerd systeem, inclusief objectieve meetmethode, waarin de PDCA-systematiek duidelijk is verweven.

Erkenning: de vergeten stap in PDCA?

Het vieren van successen en het erkennen van medewerkers voor hun verbeterinspanningen maakt bij ons in het Westen niet formeel deel uit van de PDCA-werking. "Het tonen van waardering is nochtans cruciaal", vindt Erik De Schepper die teams in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) begeleidde bij hun verbeterwerking.

PDCA toegespitst op teams

Enkel voor leden
Een mini-cursus PDCA, toegespitst op teams. Deze presentatie biedt in een dertigtal slides een overzicht, in tabel-vorm, van de technieken die je in de vier stappen van PDCA kunt gebruiken. Ook de stem van de consument komt in dit schema duidelijk aan bod.

Hoe begin je met PDCA?

Hoe breng je als kwaliteitsmanager de medewerkers in je organisatie de PDCA-attitude bij en maak je hen vertrouwd met de manier van werken?

PDCA voor dummies

PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act. De filosofie en methodiek – ook bekend als de Deming- of Shewhart-cyclus – hebben hun nut en belang ruimschoots bewezen. Hoe komt het dan dat de finesses van PDCA al bij al weinig gekend zijn en de aanpak in veel bedrijven dode letter blijft?