Praktisch boek over de invoering van zelfsturende teams


Colman, K., De Caluwé, M., Dendooven, K. & Van Landuyt, D. (Lannoo, 2015). De naakte waarheid over zelfsturing
Katlyn Colman e.a., 265 blz.
Uitgeverij Lannoo

Zelfsturende teams waren al populair in de jaren negentig van de vorige eeuw. Sinds enige tijd is er hernieuwde aandacht, onder meer door wetenschappers als Frederic Laloux en door praktijkvoorbeelden als Buurtzorg in Nederland. Terecht. Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen publiceerde recentelijk een bruikbare handleiding.

Foto beschikbaar via Creative Commons by NovartisEen van de bronnen van de sociotechniek, waartoe het verschijnsel van zelfsturende teams gerekend wordt in de Benelux, is de ST-groep van de afdeling Technologie Management van de Technische Universiteit in Eindhoven.

Grondleggers

Peter van Amelsvoort (van wie de naam met v en niet f moet worden geschreven, zoals abusievelijk in dit boek gebeurt) is een van de grondleggers geweest, die een wetenschappelijke basis zocht onder de effecten van zelfsturing. Zijn standaardwerk “De moderne sociotechnische benadering, een overzicht van de sociotechnische theorie”, dateert van 1999. 

Recentelijk pleit ook Frederic Laloux, in zijn boek Reinventing Organisations voor “zelf-management”.  Daarbij gaat hij onder andere terug tot de theorie van Spiral Dynamics en de noodzaak voor het ontstaan van turquoise of ‘teal’ organizations. Zie bijvoorbeeld zijn speech op Youtube.

"Zelfsturing is weer hot."

Zelfsturing is weer hot. Een van de oorzaken is dat professionals nu eenmaal enige mate van autonomie nodig hebben om optimaal te kunnen presteren.

Praktijkvoorbeeld

In Nederland is Buurtzorg een voorloper op dit gebied, zie bijvoorbeeld de publicatie uit 2013 Zelfsturende teams in de Thuiszorg, een uiterst bruikbare handleiding voor een belangrijk deel gebaseerd op Kotter’s Leiderschap bij verandering (https://www.managementboek.nl/boek/9789052612317/leiderschap-bij-verandering-john-kotter).

In Vlaanderen loopt Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen voorop. Een team van vier vrouwen schreef een uiterst praktische en nuttige handleiding over het implementeren van zelfsturing in hun organisatie.

Het praktijkboek bevat citaten van betrokkenen, bruikbare instrumenten zoals een korte reflectievragenlijst voor de teams en een teamcompetentiematrix. Het gaat vooral in op wat goed gewerkt heeft. Soms komen ook minder succesvolle activiteiten aan de oppervlakte, die minstens even leerzaam zijn.

De flaptekst belooft volgens mij –zoals zo vaak- te veel. Of de wetenschappelijke achtergrond voldoende benut is, om "algemeen directeurs, directieleden, hr-managers, bestuurders en veranderingsmanagers in staat te stellen nu ook zelf hun organisatie te begeleiden in de transformatie naar zelfsturing", vind ik een erg boute uitspraak. Van een aantal genoemde auteurs (Treacy & Wiersema; Quinn) ontbreekt elke verwijzing. Recent onderzoek lijkt niet gebruikt.

Maar, dat het een aardig handboek is geworden, staat buiten kijf.

Delen via

Meer boekbesprekingen

Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider
David De Cremer, 104 blz.
Uitgeverij Uitgeverij ACCO Uitgeverij

Technologische innovaties koppelen aan organisatorische innovaties

Van Hootegem G. en Huys R. (ACCO Uitgeverij, 2014). Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, Uitgeverij Uitgeverij Acco

Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven

De Geyter, E. (Acco, 2016). Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden
Els de Geyter, Uitgeverij Uitgeverij Acco