Processen in de nieuwe ISO 9001:2015

De deelnemers van het coachingstraject over de nieuwe ISO 9001:2015 staken de koppen bij elkaar om het procesbeheer aan te pakken.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Samuel MannEnkele tips en tools vind je hieronder.

Diepgang in processen steken

De eisen rond processen blijven gehandhaafd en zijn explicieter: je moet bijvoorbeeld inputs, outputs en indicatoren kenbaar maken.

  • Het schildpaddiagram, of turtle diagram, beantwoordt goed aan de vereisten van de nieuwe norm.
  • Je kunt ook het Enneagram gebruiken als procesmodel om processen te beschrijven.

Maturiteitsniveau in processen

Je kunt processen opsplitsen naar maturiteitsniveau. Op die manier kan je de lat van bepaalde processen hoger leggen dan andere en meetpunten inbouwen om te meten hoe de indicatoren evolueren.

Per procesindicator kun je een kleur meegeven (groen, geel rood) om te rapporteren aan het management. Bijvoorbeeld te weinig budget voor opleidingen: Rood. Op basis daarvan kunnen actieplannen gemaakt worden, waarvan de impact op de indicatoren moet gemeten worden.

Bronnen om vertragingen in processen te vinden

De output van een proces kan bijvoorbeeld een delay zijn, maar dat zegt nog niets over de kwaliteit van het werk. Daarom moet je ook quality checks inbouwen om te kijken of de requirements bij elke stap zijn nageleefd.

Bij een delay, kan je een delay analyse maken, waarbij je verplicht de delay (een non-conformiteit) toe te wijzen aan een stap in het proces (de oorzaak van de niet-conformiteit). Zowel klachten, kwaliteitscontroles als delays zijn bronnen om na te gaan wat er fout loopt in een proces.

Lees ook: tips & tricks om de nieuwe ISO 9001:2015 te implementeren

Met dank aan coach Koen Van Roey, alle deelnemers van de coaching en de aanwezigen tijdens de round-up:
Ingrid Danneels (Lubrizol Advanced Materials Europe)
Peter Driessens (TUC Rail)
Ilse Kersters (Pidpa, water in beweging)
Aurelio Rossini
Chantal Vancanneyt (STIB-MIVB)
Léonce Alders (Swissport)

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.