Steeds meer bedrijven vergroenen

Milieumanagement is voor bedrijven uitgegroeid van een groene optie tot een strategische waarde, voornamelijk als reactie op consumenten die hun voorkeur voor duurzame producten kenbaar maken.

Dit blijkt uit een door certificatie-instelling DNV GL en onderzoeksbureau GFK Eurisko uitgevoerd internationaal onderzoek onder meer dan 1.700 professionals om te bepalen hoe bedrijven met milieumanagement omgaan.

De onderzoeksresultaten van 2017 werden vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek in 2014, om eventuele trendbreuken op te sporen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de stem van de klant van belang is. Verzoeken van klanten (50%) zijn de drijfveer die in het onderzoek van 2017 het meest aan belang wint. Met een stijging van 15% sinds 2014 is het de op één na belangrijkste drijfveer, nà naleving van wet- en regelgeving, met 77% de voornaamste beweegreden.

Ook de druk van andere stakeholders wordt gevoeld. 25% van de respondenten noemt het, een stijging van 10% ten opzichte van het vorige onderzoek.

Bedrijven zien zich nog steeds geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als drie jaar geleden. De voornaamste risico’s zijn verbonden met afvalmanagement, met name de afvalverwerking (55%), de verwerking van gevaarlijke materialen (44%) en het lozen van afvalwater (36%).

Groeiende investeringen maar minder aandacht voor de toeleveringsketen

Van de ondervraagde bedrijven verklaart 74% dat milieumanagement van belang is voor hun overkoepelende bedrijfsstrategie. 45% zegt dat hun bedrijf de investeringen in milieumanagement in de toekomst zal vergroten, een stijging van bijna 10% ten opzichte van het vorige onderzoek.

Wereldwijd heeft 96% van de bedrijven minimaal één actie ondernomen om de milieurisico’s in 2017 te beoordelen of te beperken. Tot de belangrijkste initiatieven behoren de bewaking van het proces om naleving van de wettelijke eisen te controleren (73%), het uitvoeren van regelmatig onderhoud om milieueffecten te beperken (70%) en de doorlopende analyse van milieueffecten (65%).

Terwijl de aandacht voor de eigen activiteiten toeneemt, beschikt slechts een derde van de bedrijven over een milieumanagementprogramma voor leveranciers. Dat aandeel is lager dan verwacht, aangezien externe stakeholders de focus op leveranciers van cruciaal belang achten.

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance, merkt in dit verband op: “Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven een positieve trend vertonen als het gaat om milieumanagement. Maar er is nog werk te verrichten als het gaat om het bredere leveranciersnetwerk. Bedrijven moeten erkennen dat ze, net als bij de macht van de consument, hun leveranciers kunnen aanzetten tot meer duurzaamheid in de toeleveringsketen.”

Normen bieden waarde

52% van de respondenten noemt de vermindering van het aantal milieuongevallen als het belangrijkste voordeel van milieumanagement. Dit percentage wordt gevolgd door verbeterde relaties met overheden (48%), kostenbesparingen (40%) en concurrentievoordelen (36%).

80% van de onderzochte bedrijven is overtuigd van de toegevoegde waarde van een milieumanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm en certificering door derden. Het wordt met name beschouwd als een instrument om aan wettelijke eisen te voldoen (77%) en de prestaties te verbeteren (72%).

De volledige resultaten van de enquête en infographic met de belangrijkste feiten kan je hier downloaden.

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met arjen [dot] de [dot] keizer [at] dnvgl [dot] com (Arjen de Keizer )van DNV GL - Business Assurance via +32 3 206 65 30.

Delen via

Verwante artikelen

Auditor Kwalificaties: BSI in gesprek met Tutor Delivery Manager, André Van Hecke

Auditor Kwalificaties zijn in feite een manier om aan te tonen dat je als auditor daadwerkelijk competent bent om audits uit te voeren. Dit betekent naast dat je de trainingen volgt, het ook van belang is, dat je middels een examen laat zien dat je het begrepen hebt en kunt toepassen. BSI stelt in dit interview met André Van Hecke enkele mogelijkheden voor rond kwalificatietrajecten, ontdek ze nu!
Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Oude ISO 9001:2008-certificaat vervalt binnenkort

Binnen een maand kan je je oude ISO 9001:2008-certificaat bij het oud papier gooien. Op 15 september 2018 loopt namelijk de transitieperiode af voor zowel de ISO 9001 als ISO 14001.