Storytelling als borgingsmechanisme

Bezieling als kwaliteit

"In de loop van mijn professionele jaren ben ik voortdurend opgeschoven in mijn benadering van het begrip kwaliteit", schrijft Martien Kromwijk in Perspectieven op Kwaliteit. "Ooit heb ik het geleerd uit de boekjes en bleef de toepassing dichtbij de standaard." Maar die benadering evolueerde.

Gaandeweg heb ik mijn waardering verlegd naar de uitvoerende kracht van professionals in hun verbinding met de klanten, en dat betekent een accent op inspireren, ruimte bieden en rugdekking geven.

Transitie

En ontdekte ik de kracht van storytelling als borgingsmechanisme. Inmiddels werk ik als ambassadeur sociale duurzaamheid op verschillende plaatsen mee bij de transitie van de oude verzorgingsstaat (met veel overheidssturing en veel grote gereguleerde instellingen) naar een coöperatiever en menselijker alternatief. Ik ben daarbij gefascineerd door de burgerkracht die ik ontmoet.

En opnieuw is storytelling daarbij een belangrijk instrument, om bezieling over te brengen. Want daar gaat het bij kwaliteit om: een gedeeld verlangen, neem de aanwezige bezieling als uitgangspunt, probeer die energie vrij te laten stromen. Daarover straks meer. Want eerst: hoe anders was mijn eerste kennismaking met het begrip kwaliteit.

Lees verder op Perspectieven op kwaliteit

Martien Kromwijk is ambassadeur sociale duurzaamheid om eigen kracht van mensen en de kracht van communities centraal te stellen in diverse sectoren zoals onderwijs, verslavingszorg, werkvoorziening, reclassering en jeugdzorg.

Delen via

Verwante artikelen

Willy Vandenbrande

VIDEO - Functie volgt kennis

De waarde van kwaliteitsmanagers ligt niet in hun titel, maar in wat ze weten. Het is hun kennis die het verschil maakt.
Foto Premium Sound Solutions

Lessons learned over gestructureerd borgen

Het excellence team van Oost-Vlaamse productiebedrijven kwam eind juni samen bij Premium Sound Solutions (PSS) in Dendermonde om kennismanagement tegen het licht te houden. Karel Verhoeven legde uit hoe PSS dat aanpakt.

Kwaliteit en compliance verzekeren via effectief informatiemanagement

Ronny Timmermans, CEO en Managing Director van Xenit, stelt tijdens een presentatie op het VCK congres scherp op de cruciale rol die intelligent informatiemanagement heeft veroverd in bedrijfsprocessen en de digitale transformatie van bedrijven.