Technologische innovaties koppelen aan organisatorische innovaties


Van Hootegem G. en Huys R. (ACCO Uitgeverij, 2014). Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, blz.
Uitgeverij Acco

Een efficiëntere en meer effectieve productie of dienstverlening is enkel mogelijk als technologische innovaties gekoppeld worden aan organisatorische innovaties. Dat leert Jan Dillen uit het boek ‘Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren’.

Innovatieve organisaties: in constante verandering

Meten en veranderenIn ‘Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren’ van Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, gaan de auteurs uit van innovatieve organisaties. Innovatieve organisaties zijn hierbij in constante verandering. Organisaties moeten zich altijd opnieuw uitvinden. 

Voor het beheersen van deze veranderingen bespreekt het boek verschillende instrumenten die organisaties kunnen helpen. De beheersing van de veranderingen bestaat uit:

 • de diagnose van de bestaande situatie,
 • het (her)ontwerp en/of
 • de evaluatie van de interventiestrategieën.

Deze instrumenten richten zich zowel op het niveau van de werknemer als op het niveau van de organisatie. Dit zijn ze:

 • Diagnosekaarten kwaliteit van de arbeid;
 • 4 A’s analyse: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen;
 • vragenlijst betrokkenheid, welzijn en innovatie;
 • competentie- en preferentiematrix
 • organisatiescan
 • procesanalyse
 • politiek model van organisatieverandering

Al deze instrumenten worden toegelicht, met in bijlage – de bijlagen van deze uitgave bedragen de helft van het boek – de vragenlijsten van de meetinstrumenten.

Speciaal voor de kwaliteitsmanager is de vragenlijst betrokkenheid en de competentiematrix, een hulpmiddel om aan de nieuwe eisen van de nieuwe kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 invulling te geven.

Uitgangspunt

De uitgave gaat uit dat de traditionele manier van organiseren in de bureaucratische organisatie, met een opdeling van verschillende functies (magazijn, productie, verpakking, transport, personeel, marketing, kwaliteitszorg, onderhoud, planning, financiën, enz.), niet meer van deze tijd is.

De complexe context waarbinnen organisaties moeten werken vraagt om een andere organisatie: het is dan volgens de auteurs tijd om Anders te Organiseren via de innovatieve arbeidsorganisatie. 

Het boek ‘Meten en veranderen’ gaat ervan uit dat een organisatie naast intern, ook extern gericht is: stakeholders via ketensamenwerking met leveranciers, klanten, overheden, universiteiten, contractoren, werknemers,...  Innovatieve organisaties vragen volgens deze uitgave, een grote betrokkenheid van de medewerkers

Ook flexibiliteit, permanente ontwikkeling en teamsamenwerking zijn eigenschappen van deze innovatieve organisaties.

Wat heb ik ervan opgestoken?

Innovaties op technologisch gebied, zoals bijvoorbeeld nieuwe productiemethoden en nieuwe technologieën, zullen niet noodzakelijk de gewenste effecten hebben op de verhoging van de klantentevredenheid of het beter voldoen aan de noden en de verwachtingen van de stakeholders. 

Een efficiëntere en meer effectieve productie of dienstverlening is enkel mogelijk als deze technologische innovaties gekoppeld worden aan organisatorische innovaties.

Gezien een kwaliteitsmanagementsysteem veel te maken heeft met de inrichting van de organisatie, zal elke technologische innovatie moeten gekoppeld worden aan organisatorische veranderingen en dus ook aan een verandering van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

De organisatorische veranderingen vragen op hun beurt dus wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem.  Kwaliteitsmanagementsystemen zijn dan in permanente evolutie

Waarom dit boek lezen?

De 9 instrumenten om organisaties te vernieuwen zijn onmiddellijk bruikbaar voor de kwaliteitsmanager. Daarbij wordt dit alles op een praktische manier uitgelegd, met vele figuren en voorbeelden. De praktische tools zijn daarenboven gebaseerd op recente wetenschappelijk inzichten. 

Een organisatievernieuwing wordt gezien vanuit een procesbenadering. Het veranderingsproces wordt bij de uitvoering gemonitord en de performantie wordt gemeten. De vragenlijsten kunnen onmiddellijk worden gebruikt om de stand van zaken te bepalen dan wel de resultaten te meten na een bepaalde interventiestrategie.

Over de auteurs

De auteurs zijn allemaal gerespecteerde wetenschappers.  Zij weten hun theoretische kennis heel praktisch weer te geven zodat ze onmiddellijk bruikbaar is voor de kwaliteitsmanager.  De redactie van ‘Meten is weten’ bestaat uit:

 • Geert Van Hootegem die hoogleraar is aan het Centrum voor Sociologisch onderzoek van de KUL,
 • Rik Huys die als senior researcher eveneens verbonden is aan de KUL en
 • Guido Maes die zelfstandig bedrijfsadviseur in HRM is.

De drie redactieleden beschikken over ervaring als bedrijfsadviseurs.  

Bestel het boek

Gerecenseerd door Jan Dillen, Auditor bij Vinnçotte/VCA-coördinator

Delen via

Meer boekbesprekingen

Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider
David De Cremer, 104 blz.
Uitgeverij Uitgeverij ACCO Uitgeverij

Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven

De Geyter, E. (Acco, 2016). Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden
Els de Geyter, Uitgeverij Uitgeverij Acco

Over wat we niet zien bij organisaties

Vergouw G. (Boom Uitgevers Amsterdam, 2015). Het dodo-effect - Over gedragsverandering in organisaties
Uitgeverij