Tips om de nieuwe ISO 9001 te implementeren

De finale versie van de nieuwe ISO 9001:2015 is  gepubliceerd. Het gaat om de vijfde editie van de ISO 9001-norm, die de vorige versie uit 2008 vervangt. De deelnemers van het coachingstraject over de nieuwe norm werden onder begeleiding van Koen Van Roey (kwaliteitsmanager bij SUEZ environnement) klaargestoomd voor de nieuwe norm.

Hun lessons learned van de voorbije maanden vind je hieronder.

Begin met een "gap analysis"

Je kunt de komst van de nieuwe ISO9001:2015 voorbereiden door een “verschillenanalyse” te maken:

  • je kan bijvoorbeeld de norm uitschrijven in functie van jouw organisatie,
  • de vorige versie met de huidige norm vergelijken of
  • een kruistabel maken om de eisen van de nieuwe norm te toetsen.

Op basis van zo’n gap analyse zie je wat er nog ontbreekt.

Gebruik tools voor de context analyse

Foto Kathleen Steegmans - www.mistimages.beDe context analyse die je moet maken, is een nieuwe oefening. Dat kan je met verschillende tools doen:

  • Het Business Model Canvas (nuttig als startpunt, het loodst je op gestructureerde wijze door alle facetten van je strategie),
  • een business plan opstellen,
  • een SWOT-analyse (je sterke en zwakke punten in kaart brengen en kijken naar kansen en bedreigingen).

Werk je met een SWOT-analyse, overweeg dan een externe coach, moderator,... erbij te betrekken die op het einde knopen kan doorhakken: hij/zij heeft voldoende afstand van de organisatie.

Beperk ook het aantal items per sterkte/zwakke punten tot 5 zodat je analyse overzichtelijk blijft.

Bewijs leadership

Hoe kun je bewijzen dat het management leiderschap toont? Je kunt speeches, video’s van presentaties of pakweg toolboxen als bewijsmateriaal gebruiken.

Voorkom ongewenste effecten

De risicogebaseerde aanpak is nieuw, maar een formeel of gedocumenteerd risicobeheersysteem wordt niet geëist. Voor de risk based approach kan je bijvoorbeeld aan de slag met:

Steun van management is cruciaal

Als je steun van management niet krijgt, krijg je die ook niet onderaan, het zijn communicerende vaten. Alle schakels moeten mee, als er een schakel niet meewilt, dan stropt je implementatie.

Wat het management (onbewust) doet, ga je in de High Level Structure structureren en dat vertellen aan de medewerkers. Het is niet meer dan structureren wat je doet, waarvoor je het doet en voor wie je het doet.

Dat je dat alles moet registreren en documenteren is moeilijker te verkopen dan de idee van de HLS aan het management verkopen. Voor  registratie en documentatie heb je namelijk manuren nodig.

Met dank aan coach Koen Van Roey en alle deelnemers van de coaching:
Léonce Alders (Swissport)
Ingrid Daneels (Lubrizol)
Samanta Daneels (Belven)
Patrick De Pauw (Elscolab)
Brigitte De Wilde
Peter Driessens (TUC Rail)
Ludwig Everaert (Archemin)
Ilse Kersters (Pidpa)
Aurelio Rossini
Caroline Shaw (Arcadiz)
Jo Van Hoecke (Doublepass)
Chantal Vancanneyt (MIVB)

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.