Tips voor een haalbare risico-analyse

De opmerkelijkste verandering in het ontwerp van ISO 9001:2015 ten opzichte van ISO 9001:2008 is de introductie van risicobeheer. De opstellers van de norm vinden dat bedrijfs- en productrisico’s uitdrukkelijk aan bod moeten komen in het kwaliteitsmanagement-systeem. Je zult dus op zoek moeten gaan naar een manier om je risico’s te kwalificeren. Hoe ga je best tewerk?

De huidige versie van de nieuwe kwaliteitsmanagementstandaard is voorwerp van discussie en overleg. De reikwijdte en diepgang van sommige elementen kunnen nog veranderen.

Het is op dit moment dan ook niet helemaal duidelijk wat organisaties inzake risico-aanpak dienen voor te leggen om conformiteit ten aanzien van deze eis te garanderen. Er bestaan diverse methodes om risico’s in kaart te brengen en te behandelen, van heel ingewikkeld tot eenvoudig.

Kwinta geeft drie keer een voorzet:

Delen via

Verwante artikelen

Evalueer en beheer je risico’s

Elke organisatie beheert – bewust of onbewust – risico’s, maar doet dat zelden systematisch. Met ISO/IEC 31010 en ISO 31000 breng je daar verandering in.

Risico's efficiënt beheersen

Hoe implementeer je risicogericht denken in het kwaliteitsbeleid en hoe verhoog je risicobewustzijn op de werkvloer?

Risico… Wat is dat nu eigenlijk?

Sinds de High Level Structure in de nieuwe versies van de ISO-normen, is risicomanagement een belangrijk topic geworden, maar wat beschouwen we nu als risico’s en hoe moeten we ermee omgaan?