Toegevoegde waarde van ISO 22301 en certificering

Met een onderzoek naar de voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om succesvol Business Continuity Management conform de ISO 22301-norm te introduceren en de toegevoegde waarde ervan, kaapt Erik van de Crommenacker de tweede Nederlandse Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement 2014 weg.

De ISO 22301-norm voor Business Continuity Management (BCM), gelanceerd in 2012, ondersteunt organisaties bij het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij interne of externe incidenten.

De norm volgt de nieuwe High Level Structure, dat normen voor managementsystemen op elkaar afstemt, en is daarnaast gebaseerd op een risicobenadering conform de risicomanagementnorm ISO 31000.

7 voorwaarden

In zijn scriptie formuleert van de Crommenacker, na literatuuronderzoek, een model bestaande uit 8 hypothesen over implementatie en certificatie van Business Continuity Management Systems, die op één na worden bevestigd in het onderzoek. De 7 voorwaarden voor een succesvolle implementatie blijken:

  1. focussen op het commitment van het topmanagement,
  2. helderde doelstellingen formuleren,
  3. duidelijke rol- en taakverdeling opstellen,
  4. samenwerkingsbereidheid stimuleren binnen de organisatie,
  5. voldoende kennis van de medewerkers,
  6. heldere communicatie en
  7. goede afstemming met de belangen van de stakeholders.

Toegevoegde waarde

Organisaties die de norm implementeren, zien de klantentevredenheid stijgen, alsook de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Klanten hebben minder klachten en je krijgt een lerende organisatie.

Laten de organisaties zich bovendien ook nog certificeren conform de ISO 22301-norm, dan verbetert het imago van het bedrijf, versterkt de concurrentiepositie, haalt de organisatie nieuwe klanten binnen en behoudt het meer bestaande klanten en voldoet het aan de eisen over compliance en regulering.

“Van de Crommenacker heeft een mooi, systematisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de prestaties van bedrijven als gevolg van het toepassen van deze norm”, besluit het juryrapport.

Delen via

Verwante artikelen

Kwaliteit in tijden van Corona

In deze column deelt Willy Vandenbrande zijn bevindingen over de voorbije weken met het VCK netwerk.

Audits en assessments efficiënter maken

Op dinsdag 28 januari organiseerde het Vlaams Centrum voor Kwaliteit een druk bijgewoonde sessie over Multi Compliance Frameworks. Greet Volders van Voquals nam de toehoorders mee op een reis doorheen generieke controles, IT-gerelateerde controles en voorbeeldcontroles.

Meer efficiëntie bij je voorbereiding van interne en externe audits

Het Multi Compliance Framework helpt je te voldoen aan de talrijke conformiteitseisen door je bedrijfsprocessen te koppelen aan normen en standaarden.