Transformatie, een noodzaak?

De snelheid waarmee baanbrekende innovaties hun weg vinden naar het publiek geeft aanleiding tot maatschappelijke verandering, schrijft Ben Barbé van Janssen Pharmaceutica. Hij gaat dieper in op de gevolgen en de impact ervan op kwaliteit.

De samenleving wordt meer en meer genetwerkt: organisaties, markten zijn toenemend met elkaar verbonden door data en digitale technologie.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Juhan SoninOrganisaties worden zich meer en meer bewust dat de economie een constant evoluerend interactief netwerk is van zeer diverse bedrijven, huishoudens, regulerende overheden, consumenten, en anderen met elk hun eigen verwachtingen.

Het gedraagt zich dus meer en meer als een complex, dynamisch open niet-lineair systeem dat vergelijkbaar is met een ecosysteem. In dergelijk systeem is het bedrijf niet langer het middelpunt, maar enkel een knooppunt.

Dit heeft twee gevolgen:

  1. een maatschappelijke transformatie en
  2. een noodzaak tot transformatie van onze bedrijven.

Maatschappelijke transformatie

De verandering van waarden in de maatschappij wordt al een hele tijd door het VCK voorspeld: waar groei, concurrentie, markt en winst domineerden zien we samenwerking, gemeenschap, duurzaamheid en geluk (of is het voorspoed – happy profit?) opkomen.

We zouden voorspoed kunnen definiëren als de accumulatie van oplossingen voor menselijke problemen en behoeften, en groei als de snelheid waarmee nieuwe oplossingen van hoge kwaliteit beschikbaar komen voor de mensheid.

Hoge kwaliteit in deze context betekent dan: voldoen aan alle verwachtingen van alle stakeholders. Bedrijven zouden we dan beoordelen op de maatschappelijke bijdrage die ze leveren op gebied van oplossingen voor menselijke problemen met hun producten en diensten.

Transformatie van bedrijven

Een tweede gevolg: veranderingen in heel wat dimensies van de wereld kunnen een invloed hebben op de organisatie, en de snelheid van verandering neemt enkel toe.

Om succes te hebben moeten bedrijven hun interne werking constant afstemmen op de externe veranderingen in het ecosysteem – hun “interne klok” afstemmen op de “externe klok” Zijn onze (grotere) bedrijven hierop voorbereid?

Typisch zijn deze bedrijven conservatief, geleid door managers, en zijn management processen gebouwd op efficiëntie.

Typisch zijn deze bedrijven conservatief, geleid door managers, en zijn management processen gebouwd op efficiëntie.De organisatie is dus gefocust, methodisch, rigoureus maar niet geïnspireerd, proactief, en experimenteel.

Wat we nodig hebben zijn bedrijven die excelleren in het omzetten van ideeën naar producten en diensten die oplossing geven voor menselijke problemen, die denken in termen van het hele open ecosysteem, niet in termen van het bedrijf zelf.

6 must haves voor de toekomst

Gary Hamel geeft in zijn boek “What matters now” 6 factoren die bedrijven van de toekomst nodig hebben:

  1. Anticiperen: Verbondenheid met het verleden loslaten, spendeer tijd om niet conventionele technologie en concurrenten te bestuderen, doordenken van implicaties van nieuwe evoluties en hun interacties
  2. Intellectuele flexibiliteit: stel onze huidige manier van zaken doen in vraag, maak teams op alle niveaus divers in leeftijd, geslacht, cultuur, vaardigheden en ervaring, en moedig het debat aan want dit verbetert de kwaliteit van beslissingen
  3. Strategische afwisseling: bouw nieuwe strategisch opties op, bouw een platform waar veel goede ideeën terecht kunnen komen, en verlaag de kost van experimenteren door rapid prototyping, simulatie, goedkope modellen, en storyboards
  4. Strategische flexibiliteit: creëer kleine wendbare eenheden, zorg ervoor dat er budget is voor nieuwe projecten, en vergroot het aantal bronnen waar je fondsen kunt krijgen voor nieuwe projecten
  5. Structurele flexibiliteit: zorg ervoor dat in elke zakelijke beslissing “omkeerbaarheid” een belangrijke rol speelt, investeer in flexibiliteit, en denk in competenties en platformen die breed inzetbaar zijn
  6. Waarden die de weerbaarheid verhogen: verleid de mensen om een grote uitdaging aan te nemen, gebruik nieuwe management principes die de aanpasbaarheid verhogen, en neem waarden aan die periferie – georiënteerd zijn samen met sociale waarden: gemeenschap, transparantie, vrijheid, samenwerking, …

Maar hoe geraken we daar? Via transformatie.

Transformatie betekent: veranderen van “vorm”, dus veel dimensies van de organisatie wijzigen in de oefening. Tegelijk blijft de bestaansreden van de organisatie ongewijzigd, en gebeurt de vormverandering in een beperkt tijdsbestek.

Transformatie opzetten

In eerdere bijdragen beschreef ik hoe je een transformatie opzet. De eerste stap is het selecteren van een bestaande, gepubliceerde strategie, of het ontwikkelen van een dergelijke strategie aangepast aan de eigenheid van het bedrijf. We vertrekken van een analyse van de bestaande situatie en halen hieruit de criteria voor de selectie of het ontwerp van de strategie.

Vervolgens maken we een transformatieplan dat vertrekt vanuit de gemeenschappelijke visie over hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien om aangepast te zijn aan de nieuwe wereld, en het verschil met de huidige situatie, geprojecteerd op (in onze aanpak) 16 verschillende dimensies.

Teams worden geselecteerd en gecoacht zodat zij de interventies kunnen ontwerpen die zij moeten uitvoeren om het transformatieplan te kunnen realiseren.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Juhan SoninDe transformatie zorgt er dus voor dat het bedrijf overgaat van de huidige vorm naar een aangepaste vorm voor de nieuwe realiteit. Het is een eenmalige oefening … totdat de omgeving opnieuw ingrijpend verandert.

Ook definitie van kwaliteit verandert

De veranderingen in meerdere dimensies van onze wereld veranderen ook de definitie van kwaliteit: voldoen aan de vereisten van alle stakeholders en zorg voor het ecosysteem en de wereld. Criteria voor kwaliteit zijn gelinkt met “is dit een oplossing voor de mensheid”, wat is de bijdrage tot en de impact op het ecosysteem?

Vermits kwaliteit zal moeten toezien op de vertaling van vereisten naar oplossingen en hoe deze omgezet worden naar producten en diensten, zullen de kennis en de vaardigheden van de kwaliteitsmanager en zijn medewerkers vrij uitgebreid moeten zijn.

  • Naast bedrijfseigen vakkennis en de traditionele kwaliteitszorg is creativiteit een belangrijk kennisgebied: het balanceren van vereisten van meerdere stakeholders, versterkt door de vereiste snelheid van beslissen maakt creativiteit zeer belangrijk.
  • Gezien de rol die de organisatiestructuur speelt in het voortduren aanpassen van het produceren van producten en diensten, de mens die centraal staat eerder dan het proces, en nood aan het begrijpen van het ecosysteem, vormen ook menswetenschappen en meer bepaald de organisatie psychologie een onontbeerlijke bagage. Trouwens, hij zal tijdens de transformatie de confrontatie tussen vernieuwers en behoudsgezinden constructief moeten houden.

"De kwaliteitsmanager speelt een belangrijke rol in deze wereld van verandering."

De kwaliteitsmanager speelt een belangrijke rol in deze wereld van verandering: tijdig de veranderingen mee onderkennen, vertalen en integreren van verwachtingen van alle stakeholders naar processen en systemen, producten en diensten,  … 

Zo wordt de kwaliteitsmanager de integrator van de strategische richting, de veranderstrategie, de vereisten van alle stakeholders, en het operationele gebeuren.

Hoe leiderschap evolueert naar een meer mensgerichte benadering, hoor je tijdens de komende VCK Kwinta-sessie over leiderschap en transformatie door prof. dr. Herman Wittockx op 15 september.

Door Ben Barbé, Janssen Pharmaceutica

Delen via

Verwante artikelen

Een bloeiende kwaliteitscultuur bij Janssen

Op donderdag 20 februari werd de Kwaliteitscultuur van Janssen Pharmaceutica uit de doeken gedaan tijdens de Quality Culture-principes sessie georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Kwaliteit.

Quality Culture-principes in de praktijk

Een nieuwe maand, een nieuwe sessie: Sandra Wens van Janssen Pharmaceutica vertelt op donderdag 20 februari over het Janssen Quality Culture Programma.

Quastion: het antwoord op (bijna) al uw vragen over kwaliteit

Quastion is een divisie van Qplus consult die gespecialiseerde GxP (zoals GMP, GDP, GCP en GVP) trainingen en seminaries voor de (bio-) farmaceutische industrie evenals trainingen voor persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld time management) levert.