Transformatie

Geïntegreerde tools voor transformatie

De wereld verandert en het besef groeit dat als we niet veranderen, we tegen de beperkingen van onze middelen aanlopen. Groei als enige parameter voor succes kan niet langer, schrijft Ben Barbé in dit artikel.

Inspiratie voor vernieuwende bedrijfsmodellen

Durven openstaan voor vernieuwende ideeën in economie-land is iets waar Paul Efmorfidis, CEO van COCO-MAT, al resoluut heeft gekozen van bij de oprichting van zijn succesvolle onderneming.

"Ook transformatie is een vorm van verandering"

Managers beseffen nog altijd onvoldoende dat verandering en transformatie niet hetzelfde zijn. Dat stelt Ron Ashkenas op Harvard Business Review. "Ook transformation is een vorm van verandering", reageert Everard van Kemenade.

Hoe speel je in op steeds snellere veranderingen?

Veranderingen gaan steeds sneller. Dat betekent dat we moeten zoeken naar kwaliteitszorginstrumenten die ons helpen deze veranderingen te volgen of liefst ten goede te beïnvloeden.

Kwaliteitsmanager zowel visionair als veranderkundige

Om de 21ste eeuw te organiseren zou de kwaliteitsmanager zowel een visionair als een veranderkundige moeten zijn. Dan is hij of zij in staat om een ontwikkelingsaanpak in dialoog met alle relevante stakeholders te initiëren en faciliteren op weg naar organisatietransformatie.

Context geeft betekenis

De interne en externe context van een organisatie continu bestuderen is een voorwaarde om te kunnen beantwoorden aan voortdurende verandering. Ik durf verder te gaan: als er geen context wordt gegeven aan een organisatie, is haar betekenis onduidelijk en als haar betekenis onduidelijk is, kan de organisatie niet begrepen worden.

Verandertrajecten zijn zelden eenvoudig

Het boek ‘Veranderen! Hoe? Van visie tot resultaten’ van Sophie De Boiserie is een werk van bedrieglijke eenvoud. Met zijn 149 bladzijden, eigentijds gekleurde cover en fris ogende typografie stelt het boek zichzelf voor als snel leesvoer: Een eenvoudige handleiding ‘veranderen in 6 stappen voor dummies’, of zoiets. Tot daar mijn eerste sceptische indruk.

Ontdek de menselijke kracht in je organisatie

Hoe zorg je ervoor dat je organisatie vitaler wordt, dat samenwerking soepel loopt en stress verdwijnt? Het boek "Bewustzijn in bedrijf" brengt de menselijke kracht, ziel en het hart weer terug in de organisatie.

Van rationalistisch naar redelijk kwaliteitsmanagement

In onze westerse cultuur neemt het zogeheten Technisch Rationalisme (ook wel Instrumentele Rationaliteit genoemd) een zeer dominante plaats in. Op sommige gebieden heeft dit tot enorme vooruitgang geleid

Ben jij van Veen als het op veranderen aankomt?

Amai, een echte bofkont ben ik. Herman van Veen is dezer dagen op tournee in Vlaanderen.  Het voorbije weekend mocht ik live Herman van Veen met zijn productie ‘Voor een kus’ meemaken.