Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

Iedereen wil uitmunten in zijn of haar ondernemingen, maar de waarden en idealen die woorden als kwaliteit en uitmuntendheid met zich meedragen raken vervaagd telkens ze overmatig worden gebruikt, of op een verkeerde manier worden toegepast. In het artikel ‘Why Excellence has Lost its Meaning. And How to Fix It’, stelt Jake Wilder vier basismethoden voor om een kwaliteitscultuur op te bouwen en een antwoord te geven op de uitdijende betekenis van uitmuntendheid:

1. Er is geen onderscheid tussen de woorden en de houding van het leiderschap

Een eerste stap bestaat uit het feit dat leiders de visie van hun onderneming moeten toepassen in hun handelingen. Er kan geen verschil bestaan tussen wat men zegt en wat men doet.

2. Elke werknemer voelt zich verantwoordelijk voor uitmuntendheid

Kwaliteit en uitmuntendheid kan slecht bereikt worden door de mensen die het werk daadwerkelijk verrichten. Management moet hen de vrijheid gunnen om de juiste beslissingen te kunnen maken, zonder richtlijnen en training te ontzeggen die ervoor zorgen dat ze verantwoord handelen.

3. Standaarden voor uitmuntendheid worden bewust en consistent toegepast

Uitmuntendheid is een gewoonte die enkel kan ontstaan indien er een nauwgezet proces wordt toegepast. Wanneer er maatregelen worden getroffen, worden deze dan ook opgevolgd? Dit kan gaan over de kleinste zaken: het opstellen van interne mails, stiptheid, debatten onder medewerkers, het structureren van een meeting…

4. Metingen kunnen het juiste gedrag stimuleren

Metingen moeten dienen als stimulans om de interesses van individuen gelijk te stellen met de interesses van de groep als geheel. Oppervlakkige metingen kunnen een tegenovergestelde werking hebben. Indien mensen enkel ingesteld zijn om hun individuele doelen te behalen, is er geen enkele reden tot het bijdragen aan de ontwikkeling van de collega’s.

Excellence is doing ordinary things extraordinary well – John W. Gardner

Bovenstaande methoden zijn op zich niet ingewikkeld, maar ze vereisen harde keuzes en doelgerichtheid. Bovenal is het van belang dat naar uitmuntendheid wordt gekeken als een voorwaarde in plaats van een gevolg.

U kan het Engelstalige artikel hier volledig nalezen, waarin concrete organisatorische voorbeelden worden gegeven.

Op 10 maart kan u de VCK sessie “Kwaliteit in KMO’s door de ogen van Carine Vaeremans” bijwonen. Mevrouw Vaeremans van Profacts werd met in 2019 uitgeroepen tot de winnares van de Business Excellence Award. U kan zich hier inschrijven.

Delen via

Verwante artikelen

MQQ & VCK: Good practices across the Atlantic

On Thursday 23d of September, we joined with 'Le Mouvement Quebécois de la Qualité' for an international meeting of good practices. Olympus NDT Canada, Pfizer Belgium and Tafisa Canada presented some incredibly insightful cases!

Webinars en video conferences

Deze bizarre periode van quarantaine vergt ontzettend veel aanpassingen van iedereen. De voornaamste voor velen is het thuiswerken. Hoe pak je dit professioneel aan?

Mensgericht ondernemen: is je bedrijf er klaar voor?

Ondernemen met respect voor mens en milieu: hoe pak je het aan? ISO 27501 en ISO 26000 bieden een nuttig referentiekader. Het NBN helpt je op weg.