UZA ontvangt internationale erkenning voor verpleegkundige zorg

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft als eerste Europese ziekenhuis de Magnet-erkenning behaald. Dat is wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg.

Om een Magnet-erkenning te behalen, moet een ziekenhuis:

  • inzetten op een aantoonbare en continue verbetering van patient outcomes (zoals doorligwonden en valpreventie),
  • inzetten op nieuwe kennis en innovatie en uitmuntende professionele praktijk,
  • in staat zijn om verpleegkundigen aan te trekken en te behouden.

Knelpuntberoep

Verpleegkunde is nog altijd een knelpuntberoep in ons land. Zowel de overheid als het UZA proberen daarom de aantrekkingskracht van zorgberoepen te vergroten.

"We zetten aanhoudend in op de ontwikkeling van onze verpleegkundigen tot sterke, autonome zorgverleners die bijdragen tot onze cultuur van continu verbeteren en vernieuwen binnen een vlakke hiërarchie", zegt Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA.

Magneten

Het Magnet-programma biedt een organisatie en haar zorgverleners een onderbouwd kader om zorgprocessen, werktevredenheid een uitkomsten voor de patiënten te verbeteren. De erkenning is dan ook opgezet om wetenschappelijk onderbouwd te achterhalen hoe zorginstellingen een werkomgeving kunnen uitbouwen die bijdraagt tot de grotere waardering van het verpleegkundig beroep.

De erkenning is in de jaren '90 in de Verenigde Staten ontstaan met als doel verpleegkundig talent aan te trekken en te behouden, gezien er toen in de VS ook een groot tekort aan verpleegkundigen heerste. Intussen is de Magnet-erkenning uitgegroeid tot eenn internationaal gerenommeerd ontwikkelingstraject met een doorlooptijd van meerdere jaren.

"Verpleegkundigen worden gedreven door samen met de organisatie, collega’s, patiënten en hun familie in te zetten op een uitgesproken verbetercultuur waarin innovatie, leiderschap, autonomie en ontwikkeling voorop staan", zegt Paul Van Aken, directeur patiëntenzorg UZA.

"Dit drijft hen voor hun eigen professionele ontwikkeling, maar ook vanuit het bewustzijn dat dit resulteert in betere uitkomsten in de zorg voor de patiënt”.

Betere zorg

Het UZA haalde in 2015 het internationale kwaliteitslabel van Joint Commission International. In combinatie met de leancultuuur in het UZA en het Magnet-programma, groeide de afgelopen jaren een sterke cultuur van continu verbeteren onder de UZA-medewerkers, niet zonder resultaat.

Gedurende twee jaar werden cijfers bijgehouden over de prevalentie van onder andere doorligwonden, valincidenten, blaasinfecties en bloedvergiftiging bij patiënten. De cijfers van het UZA liggen ver onder het internationale gemiddelde van vergelijkbare ziekenhuizen.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Department of Foreign Affairs and Trade

Delen via

Verwante artikelen

Kwaliteitsvol zorgen voor morgen

Hoe ga je als zorgorganisator om met de vloedgolf aan uitdagingen in de ouderenzorg, zoals het tekort aan zorgkundigen en de zwaarder wordende zorg?

Herbekijk de Kwinta webinar over Magnet-erkenning

Als eerste ziekenhuis in Europa sleepte het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een Magnet-erkenning binnen. Paul Van Aken, directeur Patiëntenzorg, legt in een webinar uit hoe en waarom zijn ziekenhuis de erkenning behaalde.

Eerste hulp bij MDR

De industrie voor medische hulpmiddelen kent sinds mei 2017 haar nieuwe wettelijke verplichtingen, de Medical Device Regulations of kortweg MDR.