Vaardigheden voor de 21ste eeuw

De komst van digitale technologie, de beschikbaarheid van big data en de behoefte aan maatwerk. Dat zijn de 3 belangrijke veranderingen die JoAnn Sternke, superintendent of schools at Pewaukee School District, ziet in de toekomst van kwaliteit in het onderwijs.

Dat schrijft ze in "Quality Teachers for the 21st Century" in het Future of Quality Report van ASQ, dat Everard van Kemenade tegen het licht hield en hieronder verder uitdiept.

3 veranderingen

Foto beschikbaar via Creative Commons by AaltoFablabDoor de komst van de digitale technologie zal het onderwijs meer gepersonaliseerd worden en de student zal meer centraal staan. De ruimte waar onderwijs wordt gegeven zal veranderen, docenten zullen meer het leren moeten faciliteren. Het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen heeft deze trend al 25 jaar geleden ingezet.

Ook in het primair en secundair  onderwijs zijn de ideeën over de veranderende rol van de docent en de leerling al lang doorgedrongen. Het onderwijs is qua didaktiek drastisch veranderd. Wellicht loopt de Verenigde Staten hier nog in achter.

Sternke stelt, dat we door de beschikbaarheid van big data over het leren van onze leerlingen beter zullen weten hoe we ons aan moeten passen aan het individu. En de behoefte aan maatwerk zal leiden tot meer specialisatie van de uitstroom. Ook daar is in ons land al jarenlang aandacht voor.

Wat blijft?

Sternke vraagt zich verder nog af, wat blijft. We hoeven niet bang te zijn, zegt ze, de school als sociaal construct en de docent zullen nodig blijven. Verder blijft ze redelijk vaag over de richting waarin het onderwijs moet gaan.

Er is meer te zeggen over de richting waarin het onderwijs zal (moeten) gaan. In verschillende internationale onderzoeksprojecten in de Verenigde Staten en Europa is geprobeerd vast te stellen welke vaardigheden nodig zijn voor de twintigste eeuw.

De 4 c's

Voogt en Pareja Roblin (2010)  concluderen dat in alle modellen –naast digitale geletterdheid- vaardigheden worden genoemd op het terrein van samenwerking, communicatie, gebruik van ICT en sociaal-cultureel bewustzijn. Verder komen vaardigheden voor als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en productiviteit.

Interessant is het werk van het Partnership for 21st century skills  (P21) uit de Verenigde Staten. Daarin worden de 21st century skills vaak aangeduid met de vier C's:

  • critical thinking,
  • creativity,
  • communication en
  • collaboration.

Deze zijn nader uitgewerkt in een model (zie figuur). In dit model worden de ICT skills en life and career skills apart benoemd. Hierin verschilt het van veel andere modellen. Bovendien wordt rekening gehouden met het belang van kennis. Dat geeft meer richting aan de toekomst van het onderwijs.

Ook een bijdrage uit de Future of Quality Study van ASQ lezen en bespreken in aanloop van het VCK congres over the Future of Quality op 29 oktober? Stel je kandidaat.

Delen via

Verwante artikelen

Managementjargon op de dorpsmarkt

Onlangs was er op de radio een interview over STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De aanzet was een project om meer meisjes een STEM-keuze te laten maken in het onderwijs.

Terug naar school met de ISO 21001

Zet jij jouw kinderen binnenkort af aan de poorten van een school die de ISO 21001 gebruikt? Wel als het van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie  (ISO) afhangt, die aan een managementnorm voor het onderwijs sleutelt.

Einde academiejaar: welke proeven verdienen een award?

Het einde van het academiejaar nadert, dat betekent ook een verse karrenvracht bachelor-, master- en PhD-proeven. Geef ons nu de proeven door die volgens jou extra erkenning verdienen via de Kwinta Bachelor, Master en PhD Award 2017.