Van veiligheidsinstructies naar veiligheidscultuur

Veilig gedrag is geen aangeboren attitude en veilig werken is ook geen synoniem van snel en efficiënt werken. Hoe kun je dan het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie verhogen?

Carl Delputte is preventieadviseur niveau I voor de drie vestigingen van Westvlees (zie kader). “Ik kan natuurlijk niet alomtegenwoordig zijn in elke vestiging en elke afdeling. Daarom doe ik voor de ondersteuning van het veiligheidsbeleid een beroep op de afdelingshoofden (slachthuis, snijzalen, verpakking...). Om hen daarbij te betrekken en de nodige basis aan te reiken, hebben zij bij Amelior de opleiding ‘Preventieadviseur niveau III’ gevolgd.

Hun functie is in de eerste plaats afdelingshoofd, niet preventieadviseur. Maar door de opleiding zien ze hoe belangrijk veiligheid is, hun veiligheidsbewustzijn verhoogt, ze worden veiligheidsambassadeur. Dit jaar hebben we bovendien twee technici naar die opleiding gestuurd. Zij komen immers overal in het bedrijf en kunnen net als de afdelingshoofden onveilige situaties opmerken en hun kennis doorgeven aan de andere medewerkers.”

Elke week is er een vergadering met de afdelingshoofden waarbij alle arbeidsongevallen worden overlopen en preventiemaatregelen worden uitgewerkt die de afdelingshoofden dan implementeren. Blijkbaar werpt die aanpak zijn vruchten af. De laatste twee jaar is het ongevallenfrequentiecijfer met meer dan de helft gedaald.

Een onderdeel van de Amelior-opleiding is het maken van een eindwerk. Bij Westvlees worden die ook steevast in praktijk gebracht. Zo maakte een van de technici een risicoanalyse van een machine en stelde een instructiekaart op.

BOB-campagne

Een nieuw initiatief is de aanstelling van de zogenaamde BOB-mannen (Bovenal Ongevalvrij Blijven). Die mensen lopen wekelijks met een checklist door hun afdeling en als ze iets onveiligs opmerken communiceren ze daarover met het afdelingshoofd (een gelijkaardige aanpak bestond ook al voor kwaliteit met zogenaamde OK-mannen).

Carl Delputte: “Die BOBs zijn mensen van de werkvloer, die van mij een korte basisopleiding hebben gekregen. Zij zien echt heel veel, zelfs meer dan de afdelingshoofden. Maandelijks heb ik met hen een ontbijtvergadering waarop de punten worden aangepakt die de afdelingshoofden (nog) niet konden afhandelen. Ik zorg dan voor een extra push naar de afdelingshoofden.”

Eclairmoment

Westvlees houdt per afdeling het aantal ongevalvrije dagen bij. Dat wordt in elke afdeling op een terminal geafficheerd. Carl Delputte gebruikt die terminals overigens ook om de medewerkers via beelden te sensibiliseren rond veiligheid.

“Als een afdeling een aantal (bijvoorbeeld 100) ongevalvrije dagen bereikt, wordt een ‘eclairmoment’ gehouden. Voor iedereen dus een eclairke. Als ze zonder onderbreking nog eens dat aantal dagen bereiken, wordt het een glaasje cava met aardbeientaart. Gebeurt dat een derde keer, dan krijgen ze een maaltijd aangeboden. Dat beloningssysteem werkt. Twee jaar geleden achtte ik het onmogelijk zo’n eclairmoment te halen, nu gebeurt dat regelmatig. Ook de andere beloningen werden al gehaald.”

Uiteraard loopt ook Carl Delputte regelmatig rond op de werkvloer. “Toen ik hier begon als preventieadviseur werd ik daarbij nauwelijks aangesproken. Dat is nu helemaal anders. Misschien is dat nog het beste bewijs van het gegroeide veiligheidsbewustzijn.”

Westvlees

Westvlees nv is met 1400 medewerkers actief in het verwerken van varkensvlees. De hoofdzetel van het familiebedrijf bevindt zich in Westrozebeke. Verder zijn er vestigingen in Staden en Aubel. De activiteit gaat van slachten en versnijden, over invriezen, verpakken en etiketteren tot het bereiden van panklare varkensvleesgerechten. Het slachtafval wordt verwerkt tot onder meer dierenvoeding en tuinmeststof.

Het bedrijf slacht jaarlijks een 2 miljoen varkens en verwerkt ze tot varkensvlees. Belangrijkste klanten zijn de distributie, groothandel en aankoopcentrales, maar ook de kleinhandel, horeca en cateringsector. Er wordt geëxporteerd naar 40 landen, tot in Rusland, Zuid-Korea en China toe.

Delen via

Verwante artikelen

Kmo's investeren minder in gezondheid en veiligheid op het werk

Bescherming van het welzijn van werknemers (82%) en wet - en regelgeving (79%) zijn de belangrijkste drijvende krachten voor gezondheid en veiligheid op het werk, althans volgens 1.700 brancheprofessionals die door DNV GL zijn ondervraagd.

Veiligheidscultuur op het werk: 4 inzichten

Ontdek de 4 belangrijke inzichten waarmee je als preventieadviseur van een bedrijf best rekening mee houdt.

Opnieuw dodelijk slachtoffer door Takata-airbag

Een 17-jarig meisje is in Texas om het leven gekomen toen een slecht werkende airbag van Takata ontplofte. Ze is daarmee het 10de Amerikaanse slachtoffer van de defecte Takata-airbags, die al tot de grootste terugroepacties ooit leidden.