VCK Labo's in 2021

De labo's zijn terug!

Als lid kan je genieten van een sector-overschrijdende ervaring! De Labo's gaan dieper in op de verbeterprojecten van deelnemers. Een unieke manier om feedback en inzichten te verwerven.

In een labo komen kleine groepen managers uit het VCK-netwerk maandelijks samen met collega's uit allerhande sectoren om aan ervaringsuitwisseling en kennisontwikkeling te doen onder leiding van twee ervaren kwaliteitsmanagers.

Je zit samen met collega's van andere bedrijven en leert bij van elkaar. Je krijgt inzichten en oplossingen die op andere plaatsen liggen dan waar je ze in eerste instanatie verwachtte.

Wat wordt er van jou verwacht?

  • Elke deelnemer legt tijdens een van de samenkomsten een concrete case (een probleem of vraag) voor aan de rest van de groep, waarop de andere deelnemers reageren.
  • We verwachten je actieve inbreng bij de bespreking van cases van de andere deelnemers.

Deelnemen

Het labo is gratis voor leden van het VCK-netwerk en start op dinsdag 14 september om 16.30 met een online kick-off!
Schrijf je nu snel in voor deze uitzonderlijke meetings!

Schrijf je in >>

Delen via