Veerkracht en prestaties in 2021

De vierde editie van de BSI Organizational Resilience Index identificeert een duidelijk verband tussen holistische organisatorische veerkracht en financiële prestatie; 57% verwacht een sterker 2021.

Wereldwijd stijgt het vertrouwen van zakelijk leiders in de veerkracht van hun organisaties, ondanks de pandemie

15 maart 2021 – Ondanks de uitdagingen van 2020 is het vertrouwen van zakelijk leiders in de veerkracht van hun organisatie toegenomen, zo blijkt uit de vierde editie van het jaarlijkse Organizational Resilience Index-rapport van BSI (https://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/organisatorische-veerkracht/Organizational-Resilience-Index/), waarin 500 senior leiders over de hele wereld werden ondervraagd.

Uit de index blijkt dat leiders voorzichtig optimistisch blijven, met meer dan de helft (57%) van de bedrijven in het VK, de VS en India die verwachten dat hun financiële prestaties dit jaar zullen verbeteren. Het begrip Organizational Resilience (organisatorische veerkracht) verwijst naar het vermogen van een organisatie om te anticiperen op, zich voor te bereiden op, en zich aan te passen aan zowel stapsgewijze veranderingen als plotselinge verstoringen om te overleven en te groeien – capaciteiten die het afgelopen jaar op de proef zijn gesteld.

Over het geheel genomen is de waargenomen organisatorische veerkracht van organisaties wereldwijd toegenomen in 2020, met een derde van de bedrijven (33%) die volledig vertrouwen hebben in de veerkracht van hun organisaties – vijf procent meer dan in 2019. Bemoedigend is dat veel van de ondervraagde organisaties van mening waren dat de maatregelen die zij vóór de pandemie hadden genomen, succesvol waren en hen hadden geholpen te overleven, te stabiliseren en een begin te maken met de wederopbouw, waardoor hun vertrouwen in de toekomst werd versterkt.

Hoewel 2020 voor de meesten een moeilijk jaar was, kwamen veel organisaties zelfverzekerder uit de zware beproeving van de pandemie. Binnen de studie is er een duidelijk verband tussen degenen die sterkere financiële prestaties rapporteren en degenen met een sterkere perceptie van hun eigen organisatorische veerkracht.

Susan Taylor Martin, Algemeen directeur van BSI reageerde:

“2020 was een wereldwijde test in organisatorische veerkracht en toonde op krachtige wijze het toenemende belang van het vermogen van een organisatie om zich voor te bereiden, en te reageren, op onverwachte of plotselinge verstoringen. Het is bemoedigend om voorzichtig optimisme over de toekomst te zien nu zakelijk leiders zich richten op een betere wederopbouw en organisaties duidelijk de waarde erkennen van het prioriteit geven aan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers, cliënten en gemeenschappen”.

Terwijl we vooruitkijken naar het ‘volgende normaal’, hopen we dat onze jaarlijkse Organizational Resilience Index benchmark organisaties de inzichten, vooruitziende blik en inspiratie blijft bieden om kansen aan te grijpen en ervoor te zorgen dat hun bedrijven ook in de toekomst veerkrachtig blijven.”

Hoewel het wereldwijde herstel zal variëren en plaatsvinden in verschillende tempo’s, blijkt uit de index dat financiële zekerheid en vertrouwen niet gelijkmatig over de wereld zijn verdeeld. Hoewel bedrijven in Japan en China vergelijkbare financiële tegenslagen melden in 2020, verwachten alleen bedrijven in China een beter jaar in 2021.

Ondervraagden suggereerden dat deze tragere terugkeer van het vertrouwen in Japan eerder een reflectie is van de bedrijfscultuur dan van de marktomstandigheden.

Bedrijfsleiders in India, de VS en het VK kijken relatief optimistisch vooruit, met een verdubbeling of verdrievoudiging van het vertrouwen in de toekomst van hun organisaties, ondanks het feit dat bijna de helft van de organisaties slechtere financiële jaarresultaten rapporteert in 2020.

Japan had het grootste aandeel van organisaties die een slechter jaar in 2020 rapporteerden, en voorspelt het zwakste herstel met slechts 38% van de organisaties die een beter jaar in 2021 verwacht. Daarentegen rapporteerden Amerikaanse bedrijven het minst vaak een ommekeer in hun fortuin in 2020, en voorspellen, samen met India, de meeste groei met 64% van de organisaties die een sterker 2021 verwacht.

Uit het rapport blijkt dat de lucht- en ruimtevaartindustrie het minste vertrouwen heeft in haar organisatorische veerkracht na de omwentelingen van 2020; slechts 43% verwacht een verbetering in 2021, in tegenstelling tot 67% van de zakelijk leiders in de bouw, 61% in de gezondheidszorg, 57% in de voedsel- en warenindustrie en 56% in de automobielindustrie.

Ondanks de omwentelingen die de COVID-19 pandemie heeft veroorzaakt, blijven diversiteit en duurzaamheid hoog op de agenda’s van organisaties wereldwijd staan. Uit het rapport blijkt dat het welzijn van werknemers, klanten en gemeenschappen van vitaal belang is voor de wederopbouw van de veerkracht van de organisatie, en dat de prioriteiten niet naar beneden zijn geschoven door de opkomst van zaken die als dringender worden beschouwd.

Van de 16 elementen waaruit organisatorische veerkracht bestaat, zijn volgens het rapport de belangrijkste en de minst belangrijke (+/- cijfers geven jaarlijkse verschuivingen in rangorde aan):

Elementen met de grootste impact – die geacht worden het grootste effect op veerkracht te hebben

  1. tien plaatsen gestegen ten opzichte van 2019
  2. Horizon Scanning – twee plaatsen gestegen ten opzichte van 2019
  3. Business Continuity – dertien plaatsen gestegen ten opzichte van 2019
  4. Innovation – twee plaatsen gestegen ten opzichte van 2019
  5. Community Engagement – twee plaatsen gestegen ten opzichte van 2019

Elementen met de beste prestaties – waarin organisaties vonden dat zij uitblonken

  1. Financial Management – dezelfde rang als in 2019
  2. Vision and Purpose – dezelfde rang als in 2019
  3. Adaptive Capacity – tien plaatsen gestegen ten opzichte van 2019
  4. Leadership – één plaats gestegen ten opzichte van 2019
  5. Information and knowledge management – één plaats gedaald ten opzichte van 2019

Het gehele rapport ikan je hier terugvinden: https://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/organisatorische-veerkracht/Organizational-Resilience-Index/

Alle informatie over BSI’s Organizational Resilience Framework: https://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/organisatorische-veerkracht/

Delen via