Wat SOAR uniek maakt

De visarend staat symbool voor het SOAR-raamwerk

Plotseling kreeg ik hem in het vizier. Flirtend met de thermiek, gleed hij door de lucht, hoger en hoger. Om op een ongewoon hoog niveau te blijven zweven, moeiteloos, zonder een zichtbare inspanning. En daarna weer een nieuwe vlucht te nemen, krachtig en snel, een hoger verlangen tegemoet.

Met z’n lange slanke vleugels en z’n 1,7 m spanwijdte is hij best een indrukwekkende verschijning: de visarend.

Hoe de visarend zich in de lucht beweegt, is precies wat het Engelse werkwoord ‘to soar’ betekent : ‘meer dan vliegen, snel stijgen, de wind onder je voelen en hoger en hoger glijden, bewegend door de lucht, de toekomst tegemoet.’ De visarend staat symbool voor het SOAR-raamwerk

SOAR bouwt voort op SWOT

Het SOAR-raamwerk is een verfrissende manier om je strategische planningsproces op te zetten. SOAR is de afkorting van Strengths, Opportunities, Aspirations en Results. SOAR bouwt voort op de SWOT-analyse, maar onderscheidt zich op twee vlakken:

  • enerzijds door de manier waarop je mensen vragen stelt,
  • anderzijds aan wie je de vragen stelt.

Zwevend op de thermiek tilt SOAR je team, organisatie op een hoger niveau, ongedwongen en met gemak.

In mijn vorig artikel lichtte ik al 3 tips van de SOAR-sluier op. Vandaag trakteer ik je op 3 extra tips die helpen je strategisch proces met SOAR en souplesse te doen verlopen.

TIP 4 : Gebruik de kracht van verhalen

Heb jij je mensen ooit verhalen doen vertellen over een succesmoment in hun job? En hoe is het verlopen? Ongetwijfeld heb je de sensatie van het moment terug wakker gemaakt. Mensen nemen een fiere houding aan, hun ogen glimmen van trots. Hun enthousiasme slaat over op de collega’s. Verhalen zetten mensen in beweging.

Verhalen zetten mensen in beweging.

Het vertrouwen dat wat werkt uit het verleden mee mag naar de toekomst, creëert vertrouwen in de toekomst. Verhalen vertellen draagt ertoe bij dat mensen betekenis geven aan gebeurtenissen, dat ze elkaar inspireren, verbinding creëren, in beweging komen.

TIP 5 : Betrek andere mensen bij je planningsproces dan dat je gewoon bent

Durf je de traditionele top-down benadering doorbreken? Geef dan niet alleen het management een stem, maar betrek ook medewerkers, leidinggevenden, bestuurders … bij het proces.  Wie zijn steentje bijdraagt aan het strategisch jaarplan, engageert zich makkelijker tot de uitvoering ervan achteraf. Weerstand smelt als sneeuw voor de zon.

Vergeet ook niet wat buitenwereld binnen te brengen: klanten, burgers, vrijwilligers, experten,…  Waag je aan creativiteit om hun visie en ervaringen te leren kennen (bv. een interview, een video-opname,…) en je zal verrast zijn van de meerwaarde van deze aanpak.

TIP 6 : Maak iets bijzonders van de weg naar je strategisch plan

De actie zit in het formuleren van engagement tijdens het proces.

Betrek je belanghebbenden van in het begin in het proces. Maak er iets actiegericht van. De actie zit in de interactie. De actie zit ook in het formuleren van engagement tijdens het proces.  Durf de begane paden te verlaten en kies -in plaats van zware presentaties of energierovende discussies-  voor werkvormen die meer waardevolle informatie en engagement opleveren. Participatieve werkvormen zijn  legio:

  • Waarom niet mensen een korte presentatie laten geven op basis van foto’s in plaats van tekst en grafiek,
  • je vergaderzaal omvormen tot een café waar mensen aan verschillende tafels hun mening geven, of
  • gewoon een markt organiseren ?

Vergeet op het einde niet een mini-feestje te geven, dan heb je de toon direct gezet voor de realisatie van je plan.

Niet lastig, elitair of langdurig

Een strategisch jaarplan maken hoeft niet lastig, elitair te zijn of lang te duren. Het uitwerken van een plan mag dan wel belangrijk zijn, slagen in de uitvoering ervan is zo mogelijk nog belangrijker.  Neem je vleugels, zoek je thermiek, kies voor SOAR en je bereikt met je mensen een ongewone hoogte. Gewoon doen!

Mijn vorig artikel in verband met het SOAR-raamwerk gemist ? Klik dan hier en je verneemt er alles over.

Foto beschikbaar via Creative Commons by GloRik

Delen via

Verwante artikelen

"Duidelijke keuzes nodig om te excelleren"

Om te excelleren zijn er duidelijke keuzes nodig. Dat vindt Peter De Pauw. Door een goed samenspel tussen strategie en kwaliteitsbeheer kunnen de genomen keuzes geïmplementeerd worden, zonder door te schieten in planmatig gedrag of bureaucratie.

Bruggen naar het onvoorspelbare

Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan volgens professor Aimé Heene (Universiteit Gent) wel degelijk gemanaged worden.

Z-Impact: strategisch advies van business consultants voor de toekomst

Sinds 2 december brengt Kanaal Z op woensdagavond het nieuwe programma Z-Impact. In deze reeks thema-uitzendingen wordt dieper ingegaan op de vele uitdagingen waar bedrijven, not for profit organisaties en overheden vandaag mee geconfronteerd worden, en hoe ze daar dankzij strategisch advies gepast op kunnen inspelen.