Werken in de grijze zone van de organisatiecultuur

Wanneer het laatste proces beschreven is, alle maatregelen voor kwaliteitsmanagement en -borging zijn toegepast, dan ontstaat er – ja, wat ontstaat er dan? We weten het niet. We weten wel dat er een grijze zone bestaat.

Want alle vastleggingen in een managementsysteem zijn uiteindelijk niet voldoende om kwaliteit in het leven te roepen, wanneer de cultuur van de organisatie dit niet mogelijk maakt of helemaal niet toelaat.

Omgekeerd kunnen er grote leemtes in het (kwaliteits)-management bestaan, terwijl de klant toch kwaliteit krijgt. Een onzichtbare hand grijpt in.

Belemmerend én bevorderend

Is dit misschien de kwaliteitscultuur of zelfs de ondernemingscultuur? In een manifest voor agile softwareontwikkeling behandelt één van vier paradigma’s dit fenomeen.

Het luidt: “Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen en methoden“. Verder onderzoek vult aan dat cultuur de belangrijke drijfveer is voor het bedrijfsresultaat. Ook voor het kwaliteitsmanagement van een organisatie is de organisatiecultuur de belangrijkste belemmerende en ook bevorderende factor.

Op de kwaliteitsdag van de Duitse organisatie DGQ werden in 2017 vier paradigma’s voor een gevorderd kwaliteitsmanagement voorgesteld. Eén daarvan behandelt omwille van zijn fundamentele betekenis voor de kwaliteitskunde het onderwerp organisatiecultuur en luidt:

“Kwaliteitsmanagement moet de organisatiecultuur in het  middelpunt van zijn organisatieontwikkelende, systeemvormende handelen plaatsen. Expertise en infrastructuur zijn belangrijke aspecten van de organisatie, maar de organisatiecultuur is belangrijker in die zin, dat storingen op dit niveau door alleen uitstekende expertise en infrastructuur niet meer kunnen worden goedgemaakt.”

Geen goede praktijkervaring

Toch kent het kwaliteitsmanagement een groot euvel. Er is in het vakgebied geen goede praktijkervaring om de organisatiecultuur te beïnvloeden. Er is geen eensgezindheid of er een bijbehorende verantwoordelijkheid bestaat. Ook een geschikte en beproefde conceptuele benadering ontbreekt.

De beroepsgroep van de kwaliteitsmanagers is ook nauwelijks vertrouwd met de methoden en hulpmiddelen die andere beroepen gebruiken om op de organisatiecultuur te werken. Maar ook hier stelt zich echter de vraag of heerst er twijfel of ze de organisatiecultuur doelgericht kunnen beïnvloeden.

Cultuur beïnvloeden

In het algemeen is er bij de kwaliteitsmanagers, net als bij veel leidinggevenden, een behoefte tot bewustwording en ontwikkeling van competenties over de beïnvloeding van de organisatiecultuur.

De organisatiesociologie draagt de nodige inzichten bij, om het fenomeen organisatiecultuur op een constructieve manier te benaderen. Ze bewijst zelfs hoe de organisatiecultuur kan worden beïnvloed. Voor het kwaliteitsmanagement moeten uit deze inzichten fundamentele herwaarderingen en heroriënteringen van zijn werking resulteren.

Benedikt Sommerhoff, spreker tijdens het VCK congres 2019, onderzocht hoe je aan de organisatiecultuur sleutelt. In aanloop naar het congres lees je hier zijn bevindingen.

 schrijf je nu in

Delen via

Verwante artikelen

Een bloeiende kwaliteitscultuur bij Janssen

Op donderdag 20 februari werd de Kwaliteitscultuur van Janssen Pharmaceutica uit de doeken gedaan tijdens de Quality Culture-principes sessie georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Kwaliteit.

Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.