"Winst maken is zorg dragen voor onze doelgroep"

Toen De Wase Werkplaats van klant Nestlé de vraag kreeg om tegen eind dit jaar een aantal specifieke kwaliteitsniveaus te halen, twijfelde de beschutte werkplaats niet om dat ambitieuze project, ondanks het vele werk, met veel enthousiasme aan te vatten.

Net zoals voor een regulier bedrijf, waar de maatschappelijke en economische doelstellingen enigszins anders zijn, is het voor een beschutte werkplaats zoals De Wase Werkplaats evenzeer belangrijk om de gangbare kwaliteitsnormen te halen.

"Zowat de helft van onze omzet realiseren wij in de voedingssector, meer bepaald in het verpakken of herverpakken van voedingswaren. In 2008 hebben we in Temse een nieuw gebouw neergezet van 5.000m2. Doorheen het gebouw garanderen we een constante en gelijke temperatuur zodat we er temperatuurgevoelige producten zoals chocolade en zuivel kunnen opslaan en verwerken. Daarnaast schenken we aandacht aan de traceerbaarheid van de producten en de algemene hygiëne." Aan het woord is Carlo Vanhoey, productiedirecteur en tevens directeur van de kwaliteitsdienst, preventiedienst en technische dienst van De Wase Werkplaats.

foto door Ivan Mervillie

Een bedreiging én een kans

Integrale kwaliteit is binnen de strategische doelstellingen van De Wase Werkplaats als een van de troeven gedefinieerd. Het proces om een aantal kwaliteitscertificaten te halen, is echter vooral geïnspireerd door een nieuwe aanbesteding van een van de belangrijkste klanten van de werkplaats. " Nestlé liet ons vorig jaar weten dat het zinnens was het aantal co-verpakkers en co-producenten te herleiden van twaalf tot vier. Een van de voorwaarden om te kunnen blijven, was het behalen van verschillende kwaliteitsniveaus."

De kandidaten moeten tegen eind 2011 kunnen aantonen dat ze op het vlak van voedselveiligheid, arbeidsveiligheid, milieu en maatschappelijke verantwoord ondernemen conform een aantal standaarden opereren en daarvoor ook de certificaties halen. Nestlé specifieerde evenwel niet welke standaarden voor de verschillende domeinen moesten worden gehaald. "We beschouwen deze maatregel zowel als een bedreiging als een kans. Bij eventueel falen zouden we niet alleen een grote klant verliezen, maar ook de morele impact op de organisatie zou groot zijn. Als we daarentegen slagen, en daar doen we alles aan, zal dat zowel een commerciële meerwaarde als een enorme morele 'boost' betekenen."

Aangezien De Wase jaren geleden al voor Britse voedseldistributeurs werkte, had het al een BRC-certificaat (British Retail Consortium). "De vraag was of we al dan niet zouden overschakelen naar de meer bekende ISO 22000 -norm. De twee verschillen echter zo weinig dat we besloten om voorlopig aan BRC vast te houden." Voor de arbeidsveiligheid koos De Wase Werkplaats voor OHSAS 18001 en wat betreft milieu opteerde het bedrijf voor de ISO 14001-norm.

"We hebben deze keuzes discipline per discipline gemaakt. Telkens vertrekkende vanuit onze organisatie. Wat is voor ons het meest wenselijke om op in te zetten? Uiteraard moeten deze certificaten de klant garanderen dat hij producten van een bepaalde kwaliteit in huis haalt. We zijn er echter van overtuigd dat deze aanpak in een beschutte werkplaats ook zeer zinvol is voor intern gebruik. De doelgroep van onze instelling kan gezien hun specifieke situatie meer nog dan het personeel van 'gewone' bedrijven profiteren van de gerealiseerde verbeteringen." Het feit dat De Wase Werkplaats een beschutte werkplaats is, drukt ook zijn stempel op de laatste van de te behalen kwaliteitsniveaus. "Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit geworteld in onze visie en strategie. Ook wordt onze bedrijfsvoering reeds 20 jaar geauditeerd volgens sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen. We zijn dus niet onbeslagen wat dat betreft. Niettemin ambiëren we ook de ISO 26000-norm."

Continu en cyclisch verbeteren

Procesverbetering, nu al volop in de werking van De Wase Werkplaats ingebakken, steunt volgens Vanhoey op twee pijlers: het continu en het cyclisch verbeteren. "Vertrekkende vanuit een strategiegerichte organisatie proberen we door middel van een balanced scorecard van algemene doelstellingen over kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren tot concrete taken te komen. In dit proces van cyclisch verbeteren betrekken we alle diensten. Dit creëert meteen ook een operationele stabiliteit. Pas daarna verschijnt lean management, dat instaat voor het continu verbeteren, op het toneel. Een goedgericht strategisch beleid komt altijd op de eerste plaats, met daarin geïmplementeerd een lean management dat zich richt op het maximaliseren van de klantwaarde en het elimineren van verspilling."

Lean leading, lean thinking, lean tooling

Verder moet lean management volgens Vanhoey altijd gebaseerd blijven op het bekende triumviraat: lean leading, lean thinking, lean tooling. "Lean leading is in De Wase Werkplaats nooit een probleem geweest. De directie staat als één man achter de verbeterprojecten. Samen met een medewerker heb ik een doorgedreven cursus lean management kunnen volgen. Daarna hebben we een opleidingsplan uitgewerkt voor onze unitmanagers en instructeurs. Op dit moment is al ongeveer een derde van onze instructeurs tot op zekere hoogte opgeleid in lean. Op de werkvloer gaan we vervolgens kijken welke elementen en onderdelen van een bepaald productieproces we kunnen verbeteren: lean thinking. Zo stelden we vast dat onze mensen vaak veel tijd verloren met het los pulken van de etiketten van hun drager voor ze die op de verpakking konden kleven."

Het kwaliteitsteam, de unitmanager en andere betrokkenen gingen op zoek naar een oplossing. "Uiteindelijk hebben we het totale etikettenproject onder eigen vleugels genomen. Dit betekent dat we de etiketten nu zelf op rollen drukken in onze printshop. Vervolgens hebben we aan de band verschillende etiketstations geplaatst. Die bestaan uit een soort mechanisme waarbij de etiketten tijdens het afrollen al gedeeltelijk los komen van hun drager. De medewerker hoeft enkel nog het etiket volledig los te maken en op z'n plaats te kleven. Dat lijkt mij een goed voorbeeld van lean tooling."

Nood aan structuur

Verder is Vanhoey ervan overtuigd dat change management van essentieel belang is bij het ontwikkelen van elke procesverbetering. "Change management is gestoeld op het betrekken, informeren en overtuigen van de medewerkers. Het is wellicht een gevaarlijke veralgemening, maar veel van de medewerkers uit onze doelgroep zijn behoudsgezind. Ze hebben nood aan degelijke structuren. Het hoeft weinig betoog dat veranderingen vaak op weerstand stoten. De betrokkenheid door communicatie is dus ontzettend belangrijk. Daar ligt deels onze deskundigheid. Eenmaal overtuigd van het belang van een aanpassing worden onze mensen vaak de grootste pleitbezorgers ervan. Dat is heel leuk werken."

Een goed voorbeeld van de deskundigheid waarmee het bedrijf de doorgedreven communicatie aanpakt, is een nieuw, visueel georiënteerd communicatiebord dat in elke werkplaats zal staan. De ene kant van het bord is voorbehouden aan alle vormen van communicatie, terwijl de andere kant een registratie-instrument is. Het werkt op drie niveaus. "Ten eerste fungeert het als centraal infopunt. Onze medewerkers kunnen er terecht met al hun vragen. Verder is het de vaste werkplek van de instructeur en ten slotte doet het dienst als kwaliteitspost, omdat het de referenties voor geleverde prestaties bevat."

Rendabel blijven

Andere mooie voorbeelden van procesverbeteringen zijn de diverse lijnen voor krimp- en celofaanverpakking die gekoppeld zijn aan digitale weegcontroles en metaaldetectors. Een verpakt product dat te veel of te weinig weegt of dat onbedoelde metalen bevat, wordt automatisch uit de lijn genomen. Daarnaast beschikt De Wase Werkplaats over verschillende hogedruk allespersers die de omvang van het afval beperken en het makkelijker hanteerbaar maken.

Carlo Vanhoey geeft toe dat 2011 een heel speciaal jaar wordt. "De implementatie van normen als OHSAS 18001 en ISO 14001 beschouwen we als een meerwaarde die onze focus verdient. Het proces is zeer tijdsintensief, maar we geloven er sterk in. Dit betekent niet we de financiële en commerciële belangen naar het achterplan schuiven. We hebben ook de opdracht om rendabel te werken. Bedrijfseconomisch zitten we in een zeer harde, concurrentiële omgeving. In een beschutte werkplaats ligt de loonsubsidie voor de doelwerknemers rond 50 %, maar voor de rest kunnen we niet op financiële steun van de overheid rekenen. Het blijft boksen om een gezond ondernemingsresultaat te behalen. Terwijl winst maken voor anderen een doelstelling is, is dat voor ons een noodzakelijk middel. Het stelt ons in staat om blijvend zorg te dragen voor onze specifieke doelgroep." n

KLEINE OPLOSSINGEN, GROTE VOLDOENING

"Binnen onze verbeterprojecten halen we de grootste voldoening uit de zogenaamde kleine oplossingen. Wanneer je over een nagenoeg onbeperkt budget beschikt, is het makkelijk om allerlei procesverbeteringen uit te voeren. De uitdaging ligt in het bedenken van efficiënte oplossingen tegen een aanvaardbare prijs." De 'kleine oplossing' waarop Vanhoey doelt, is een zelf gemaakt 30 centimeter hoog wagentje uit inox. Het wagentje dient om floor displays te vervoeren van de ene laadbak naar de andere. "Vroeger gingen onze mensen met een doos van een welbepaald product van display naar display, tot die gevuld waren met alle gewenste producten. Nu doen we het anders, we stallen de dozen met de verschillende producten uit en vullen de display terwijl die op het wagentje voorbij de verschillende dozen rijdt."

DE WASE WERKPLAATS

De Wase Werkplaats telt vier vestigingen, in Temse, Zele en Beveren/Lokeren. Het gezinsvervangend tehuis, De Klokke in Sint-Niklaas, vormt daarnaast een zeer belangrijke poot binnen de organisatie. De Wase Werkplaats blijft weliswaar vooral bekend als beschutte werkplaats, die tewerkstelling aanbiedt voor mensen met een handicap. Op een totaal van ongeveer 700 werknemers zijn er dat een 580-tal.

Delen via

Verwante artikelen

Voedselveiligheid en digitale zekerheid: een combinatie die in de smaak valt?

Naar onderzoek blijft de consument harder inzitten met voedselveiligheid (55%) dan met gezondheid (53%) een belangrijke factor is geloofwaardigheid, maar hoe kunnen digitale oplossingen hierin een rol spelen?
Ingunn Midttun Godal

Certificatie efficiëntste tool om voedselveiligheid te verbeteren

Uit onderzoek blijkt dat 79% van de leiders in de levensmiddelenindustrie certificatie als topprioriteit beschouwt om aan de regelgeving te voldoen maar wel toepassingen voor nieuwe technologieën onderzoekt.

DNV GL reikt eerste ISO 45001-certificaat uit aan Lidl Nederland

Op 17 april 2018, nauwelijks meer dan een maand na de publicatie van de nieuwe norm, reikt DNV GL het eerste ISO 45001-certificaat uit tijdens het NEN Congres 'De impact van de nieuwe ISO 45001'. Veiligheid en gezondheid staan centraal. Lidl Nederland maakt er werk van en wordt beloond!