Zelfsturende teams in de zorg

Ook in de zorgsector komen meer en meer experimenten met zelfsturing van de grond. Bij zo'n transformatie krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid, wat leidt tot betere resultaten.

Foto beschikbaar via Creative Commons by Army MedicineDe downloadbare handleiding "Zelfsturende teams in de thuiszorg" (pdf) is een lijvig naslagwerk voor managers, projectleiders en bestuurders dat zorgprofessionals op weg zet om zelfsturing in de praktijk te brengen.

Het is een initiatief van In voor Zorg!, een een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg.

"Rol van teamleiders cruciaal"

Over waarop je moet letten bij het implementeren van zelfsturing schreef Heleen van den Berg van Universiteit Twente een onderzoeksverslag (pdf) waarin ze de ontwikkeling van zelsturende teams onder de loep nam bij de Zorggroep Manna, een verzorgingshuis en thuiszorgafdeling in Nederland.

"Maak concreet wat er met het hele proces beoogd wordt."

Daaruit blijkt de rol van een teamleider cruciaal te zijn om medewerkers mee te krijgen in de veraneringen, en dat er rekening moet gehouden worden met de samenstelling en omvang van het team, de taken ervan en de regelmogelijkheden.

"Maak concreet wat er met het hele proces beoogd wordt en dat het proces alleen voortgezet kan worden wanneer er teamleiders zijn aangesteld die de teams kunnen voorgaan en faciliteren in hun ontwikkeling."

In Wat je moet weten over zelfsturende teams lees te jen slotte wat zelfsturing nu precies is, wat zelfsturende teams doen, voor- en nadelen, tips & tricks, boekentips, zelfsturing en standaarden,... De coaching over zelfsturende teams, bestaande uit 5 sessies en 4 coachingsuren op maat via Skype, zet je vanaf 20 november op weg.

Delen via

Verwante artikelen

Kwaliteitsvol zorgen voor morgen

Hoe ga je als zorgorganisator om met de vloedgolf aan uitdagingen in de ouderenzorg, zoals het tekort aan zorgkundigen en de zwaarder wordende zorg?

Herbekijk de Kwinta webinar over Magnet-erkenning

Als eerste ziekenhuis in Europa sleepte het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een Magnet-erkenning binnen. Paul Van Aken, directeur Patiëntenzorg, legt in een webinar uit hoe en waarom zijn ziekenhuis de erkenning behaalde.

Eerste hulp bij MDR

De industrie voor medische hulpmiddelen kent sinds mei 2017 haar nieuwe wettelijke verplichtingen, de Medical Device Regulations of kortweg MDR.