GIS Data analist bij Natuur & Bos

Via een groot aantal toepassingen wordt zowel door medewerkers van Natuur en Bos als door burgers data aangeleverd. Vaak gebeurt dit in functie van een specifieke vraag of opdracht en is de locatie de bindende factor tussen de vele databronnen. Het GIS-team is van bij de start van een project tot aan de oplevering van de toepassing en bijhorende rapportering betrokken.

Als GIS data analist zal je de gegevens uit onze applicaties op een correcte en bruikbare manier ontsluiten naar de medewerkers van ANB. Door jouw sterke analytische vaardigheden en helicopterview zie je bij de start van de ontwikkeling van een project verbanden tussen de verschillende databronnen en zorg je ervoor dat alle benodigde informatie voor rapportering op correcte wijze wordt gecapteerd. In deze functie speel je ook een sleutelrol wat betreft de bewaking van de datakwaliteit van geleverde geodata. Daarnaast werk je actief mee aan projecten en bied je tweedelijnsondersteuning aan de eindgebruikers.

Er zijn heel wat uitdagingen waar jij voor staat als je als GIS data analist bij Natuur en Bos komt werken:

 • Je zorgt mee voor de verdere integratie van GIS binnen het applicatielandschap van Natuur en Bos
 • Je zorgt voor een duidelijke communicatie zowel binnen het ICT-team als naar eindgebruikers over de mogelijkheden en uitdagingen van GIS
 • Je werkt uitdagende ruimtelijke analyses uit
 • Je assisteert bij het capteren, beschrijven en inschatten van nieuwe use cases en change requests
 • Je zet mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS uit

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

2) Je hebt minimaal 5 jaar professionele ervaring in GIS.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam [at] searchselection [dot] com, tel 02 759 22 10).

COMPETENTIES

Technische competenties

 • Ervaring met het opstellen van geodatabanken
 • Ervaring met het uitvoeren van ruimtelijke analyses in GIS
 • Ervaring met het opstellen van business analyses
 • Ervaring met Esri software
 • Kennis van Microsoft SQL Server
 • Ervaring met GIS Solution Architectuur

Pluspunten

 • Kennis van VertiGIS Geocortex
 • Kennis van PowerBI
 • Kennis PostgeSQL databanken
 • Kennis van OpenLayers en Leaflet technologie
 • Ervaring met datawarehousing

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1) 
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2) 
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 3) 
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) 
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 2) 
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2) 

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • We bieden jou ruime mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pensioenpijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.  
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van informaticus (rang A1, salarisschaal A121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3812,79 euro (brutomaandsalaris,  bij 0 jaar ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

 Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert. 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 19/09/2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be of telefonisch op 0492 23 21 00.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend met een kopie van je diploma. 

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be 

Meer informatie nodig? Bekijk de bijlage voor een volledig overzicht van deze vacature.

Delen via