Proces- en projectmanager Natuur & Bos

Als proces- en projectmedewerker bij het team “Algemene Staf” van de entiteit “Staf en Ondersteunende Diensten” van Natuur en Bos ondersteun je interne klanten door het ontwikkelen en uitbouwen van specifieke methodieken en dienstverlening. Zo verbeter je de maturiteit van de interne organisatie over de verschillende entiteiten van Natuur en Bos heen. Je draagt ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Je hebt een gevarieerd en uitdagend takenpakket dat je zelf mee vorm kan geven. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van het team en met collega’s van andere entiteiten. De nadruk binnen jouw takenpakket zal liggen op ondersteuning bij efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen en projecten, organisatiebeheersing waaronder kwaliteitsmanagement en bedrijfscontinuïteitsmangement en de organisatie van entiteitsverbindende activiteiten. 

Het team ‘Algemene Staf’ waarvan je deel zal uitmaken, heeft een brede kijk op Natuur en Bos en werkt ondersteunend en adviserend om te komen tot een kwaliteitsvolle, diverse en integere organisatie die efficiënt en effectief werkt. 

Profiel

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier. Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in organisatiebeheersing in het algemeen en procesmanagement/methodologie en/of projectmanagement in het bijzonder. 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde: Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

  • Je hebt kennis van verschillende processen, regelgeving, normen en systemen en je kan deze toepassen, interpreteren en integreren. 
  • Je hebt dieptekennis in organisatiebeheersing in het algemeen en procesmanagement/methodologie en projectmanagement. 
  • Je hebt kennis van projecten leiden/richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers en hen inlichten over hun functioneren. 
  • Je hebt een professionele kennis van de beleidscyclus 
  • Je hebt kennis van het werkveld en van de instellingen in de materies gerelateerd aan natuur en bos 
  • Je hebt een professionele kennis van courante kantoorsoftware 
  • PLUSPUNT: Je hebt kennis van procesmanagement methodieken 

Functie

Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening met als doel om de maturiteit van de interne organisatie transversaal over de verschillende entiteiten van Natuur en Bos heen te verbeteren en ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. 

Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert. 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 31 juli 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.  Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be (sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be )of telefonisch op T 0471 99 93 58. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be (sollicitatiesANB [at] vlaanderen [dot] be). 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be 

Meer informatie nodig? Bekijk de bijlage voor een volledig overzicht van deze vacature.

Delen via