Process & Audit Expert bij Proximus

Aangezien de professionele klant steeds veeleisender wordt, wordt het des te belangrijker om te kunnen voldoen aan de klanteneisen, wat -in de professionele markt- vaak samen gaat met het aantonen van de juiste certificatie. In de tenders van de voornaamste professionele klanten wordt reeds gepeild naar compliance met normen allerhande. In deze context, wil Proximus het team versterken waar de centrale aansturing gebeurt van het IMS (Integrated Management System), het beheersysteem voor ISO certificatie van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het vinden van een goede balans tussen business objectieven, klantenbehoeften en bijhorende certificatie behoort tot één van de kerntaken van dit TQM team.  

HET TQM TEAM

Het TQM team binnen CUO-E2E houdt zich reeds jarenlang bezig met kwaliteitsmanagement voor de hoogste marktsegmenten en werkt dus over de grenzen van de Business Units heen. Het is ook de drijvende kracht achter het project om de portfolio van certificaten en bijhorende beheerssystemen te vereenvoudigen.  Als je dan nog weet dat er een steeds groter wordend landschap van partners en affiliates een rol speelt in het ecosysteem van attesten en certificaten, dan begrijp je ook al snel dat we een directe bijdrage leveren tot de bedrijfsstrategie

Deze boeiende functie biedt onder meer uitdagingen op vlak van communicatie, strategie en visie op het vlak van certificering. De adviserende rol die het team meer en meer opneemt dient correct en vlot verwoord te worden naar alle stakeholders. Stakeholder management is dus een steeds belangrijker wordende uitdaging.  

JOUW ROL

Binnen dit team zal het jouw rol zijn om mee de dagdagelijkse opvolging te doen van de bestaande certificaten en audit-cycli. Verder dien je mee vorm te geven aan de verdere uitrol van ons geïntegreerde beheersysteem, zijn er actieve contacten met diverse stakeholders, en dit zowel in horizontale als verticale lijn en dien je er mee op toe te zien dat het ecosysteem alle normaspecten afdekt binnen de organisatie van al onze processen.

Het werkdomein betreft zowel de interne klanten als het samenwerken met externe partijen, zoals vb.

 • de certificatie-instelling waarmee we samenwerken
 • externe consultants of netwerken met wie we overleg hebben in het kader van verbetering

Je zal mee instaan voor de opzet en rapportering van het Risk Register en de ‘SWOT’-analyse van processen, het inschatten van de impact op andere processen en/of teams en het beschrijven van de procesmaturiteit.
Het bepalen en uitvoeren van een intern auditplan is één van de kerntaken van de functie. Het actualiseren van de gerelateerde opvolgdocumentatie hoort hierbij. Ten allen tijde de klant kunnen informeren over de status van het IMS en de bijhorende risico’s, audits en dergelijke, maakt deel uit van de rol.

TAKENPAKKET

Als process expert binnen het TQM team zijn dit je uitdagingen en taken:

 • Intern auditeren van de gedocumenteerde processen binnen het IMS Process Framework. Deze audits uitvoeren en begeleiden volgens een vaste methodologie, ze rapporteren en de opvolging garanderen van de output ervan.
 • Bewaken van de correctheid van het Process Framework: erop toezien dat het Process Framework tijdig aangepast en bijgestuurd wordt zodat het ten allen tijde aansluit bij de realiteit van onze diensten in scope.
 • Opvolgen en rapporteren van actiepunten uit interne en externe audits en erop toezien dat de verbeteracties tijdig worden aangestuurd, ingebed en geverifieerd. Rapporteren: het opstellen van een gedegen audit-rapportering met daarin een accurate neerslag van de essentiële bevindingen is ‘key’
 • Faciliteren van externe audits, Management Reviews en andere gerelateerde fora binnen de portfolio van de Plan/Do/Check/Act cyclus. Het briefen van actoren in het IMS en het informeren van betrokkenen in een coördinerende of faciliterende functie.
 • Kwaliteitscontrole: in overleg en samenwerking met de voornaamste rollen (process owners, business matter experts…) binnen ons IMS zorgen dat de gedocumenteerde informatie ten allen tijde accuraat en compliant is en dat de review-cycli gerespecteerd worden.
 • Continuous learning: de kennis van kwaliteitsmanagement, auditeren, risicomanagement en de  ISO-normen (9001, 27001, 14001) en gerelateerde best practices ten allen tijde up-to-date houden en zo te zorgen dat je expertise behouden en uitgebreid wordt.

JOUW PROFIEL

Vereiste competenties:

 • Gedegen kennis  en ervaring van de normen ISO 9001, ISO 27001 en bij voorkeur ISO 14001 + gerelateerde best practices vormen de perfect basis
 • Aantoonbare Auditor skills en/of ervaring in de domeinen van kwaliteit en/of informatiebeveiliging en/of milieubeheersystemen

Technische competenties

 • Kennis van de Proximus organisatie en inzicht in de Proximus-wereld van de professionele klant
 • Kennis van kwaliteitsconcepten
 •  Proceskennis– Aris Connect,….
 •  Kennis van gekende softwarepakketten zoals MS Office. Specifieke kennis van Sharepoint is een troef

Andere competenties:

 • Talenkennis: moedertaal Nederlands of Frans met een goede basiskennis van de andere landstaal en de Engelse taal is noodzakelijk (zowel geschreven als gesproken) voor een goede en duidelijke communicatie met de verschillende diensten en klanten.
 • Klantgerichtheid en resultaatgerichtheid
 • Presentatie- en communicatievaardigheden
 • Zowel teamplayer als zelfstandig kunnen werken
 • Inzicht in operationele procedures/methodes

PROXIMUS GROUP

De Proximus Groep is een leverancier van digitale diensten en communicatieoplossingen die actief is op de Belgische en internationale markten. In België biedt het bedrijf zijn voornaamste producten en diensten aan onder de merken Proximus en Scarlet. De Groep is ook actief in Luxemburg als Proximus Luxembourg SA, onder de merknamen Tango en Telindus Luxembourg, en in Nederland via Telindus Nederland. De internationale carrieractiviteiten van de Groep worden uitgevoerd door BICS, een van de belangrijkste wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten op wereldniveau. Proximus Accelerators, het ecosysteem van IT-partners (Proximus SpearIt, Telindus, Be-Mobile, ClearMedia, Codit, Davinsi Labs, Umbrio en Unbrace) begeleidt bedrijven in hun digitale transformatie.

LOCATIE/FLEXIBILITEIT

Los van de huidige geldende regels met betrekking tot corona en verplicht telework, geldt binnen Proximus sowieso een bedrijfspolitiek waarin tele- en/of thuiswerk voor administratieve functies tot 3 dagen per week kan worden ingevuld, dit naast een flexibel werkregime dat een perfecte beheersing van de balans ‘work/life’ toestaat.

CONTACT

HR Partner: Nancy Melin

Verantwoordelijke / Quality Manager: Rik Beckaert

nancy [dot] melin [dot] ext [at] proximus [dot] com (Solliciteer hier)

Delen via