Stafmedewerker bij Natuur en Bos

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. Meer informatie over Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

Je komt terecht in een team:

 • Dat sterk inzet op expertise en daarbij de klant centraal stelt
 • Dat multidisciplinair is en verantwoordelijk is voor heel wat organisatie-aspecten, zoals efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen
 • Begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten
 • Organisatiebeheersing: klachtenmanagement, kwaliteitsmanagement, bedrijfscontinuïteitsmanagement, …
 • Efficiënt beheren van informatie
 • Juridische dienstverlening
 • Opvolgen van de beleidsbeslissingen (Vlaamse Regering, etc.)

JOUW FUNCTIE

Je hebt een gevarieerd en uitdagend takenpakket dat je zelf mee vorm kan geven. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van het team en met collega’s van andere entiteiten. De nadruk binnen jouw takenpakket zal liggen op ondersteuning bij efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen en/of projecten,  organisatiebeheersing waaronder kwaliteitsmanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement en de organisatie van entiteitsverbindende activiteiten.

JOUW PROFIEL

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in organisatiebeheersing in het algemeen, procesmanagement/methodologie en/of projectmanagement.

Daarnaast beschik je over de volgende persoonsgebonden competenties:

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria
 • Initiatief:  Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers
 • Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid

Je beschikt ook over een aantal technische competenties:

 • Je hebt dieptekennis in organisatiebeheersing in het algemeen, in procesmanagement/methodologie en/of projectmanagement.
 • Je hebt kennis van projecten leiden/richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers.
 • Je hebt een professionele kennis van de beleidscyclus

WAT MAG JIJ VERWACHTEN

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • 35 dagen vakantie per jaar en vakantie tussen kerst en nieuwjaar, mogelijkheid tot professionele kinderopvang tijdens schoolvakanties
 • Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. 
 • Hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, maaltijdcheques per gewerkte dag
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

LOCATIE

Brussel, Herman Teirlinckgebouw Vlaamse Overheid (aan Tours en Taxis).  Bij Natuur en Bos is plaats- en tijdsonafhankelijk werken ingeburgerd.

CONTACT

Info over de functie-inhoud: Hanna Moradi, Hanna [dot] moradi [at] vlaanderen [dot] be, tel 0495 20 82 50

Info over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden: Irjen Dauwe, irjen [dot] dauwe [at] vlaanderen [dot] be, tel 0471 99 93 58

Alle uitgebreide informatie vind je hier: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/stafmedewerker-de1101

Interesse? Solliciteer ten laatste op 14 februari 2021 via het online formulier:

SOLLICITEER HIER 

Delen via