VCK Business Excellence Award

Excelleer en inspireer!

Het VCK wil dit jaar, meer dan ooit, business excellentie erkennen en cultiveren. Wij geloven sterk in de veerkracht, passie en kennis van ons netwerk. Net daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat positieve veranderingen en resultaten onder aandacht gebracht moeten worden. 

De VCK Business Excellence Award beloont de meest overtuigende link tussen een aantoonbare strategie en aantoonbare resultaten in alle aspecten van de organisatie. De jury gaat voluit voor de persoon (of het team), die voor het verbeterproject en de daaruit vloeiende business excellence, cruciaal is. Het dossier moet aantonen dat de persoon integraal deel is van en drijvende kracht is binnen de organisatie, en dat de leiding van de organisatie het verbeterproject als deel van hun lange termijn strategie ziet. Stel jezelf of je collega('s) hieronder kandidaat voor deze unieke erkenning!

Kandidaatstelling >>

Doelgericht en motiverend 

Het VCK wil business excellentie erkennen en cultiveren. Daarom is het hoofddoel van de award om excellente praktijken te erkennen en ze als inspiratiebron voor te stellen aan andere organisaties.
Indien je dit wenst, kunnen meerdere personen samen, in co-leiderschap of als team, een dossier indienen. Het is echter niet de organisatie waaraan de jury een award toekent.

De winnaars van de award worden, na de selectieprocedure, bekend gemaakt tijdens de Quality Day op 25 november 2021.

In het onderstaande filmpje licht ex-juryvoorzitter Jos Corstjens toe waar de jury specifiek naar op zoek gaat:

Awardwinnaars 2020

De teams van Borginsole en Alvance Aluminium winnen de Business Excellence Award 2020. Deze organisaties konden de jury overtuigen op hun eigen unieke manier, maar met geëngageerde teams die kwaliteit meedragen in elke stap van hun processen. Ook AGC Glass Europe viel in de prijzen met de Publieksaward dankzij de steun van een uitgebreid netwerk op Linkedin. 

Herbekijk de uitreiking tijdens de digitale VCK Quality Day op 19 november 2020.